Pielgrzymka parafian do Barda Śląskiego i Wambierzyc z ks. Józefem Panicem i S. Elżbietankami w 1960 roku