Procesja do kościoła z prymicjantem ks. Bejnartem w 1972 roku. (Główna droga – obok Państwa Jankowiczów)