Jubileusz 60-lecia w Koenigstein (Niemcy) ks. Bruno Jitschin urodzonego 10.03.1900 r. w Starym Lesie