Eucharystia

Eucharystia Msza święta to Ofiara i Uczta Nowego Testamentu, w której Pan Jezus pod postaciami chleba i wina ofiaruje się za nas swojemu Ojcu i daje nam do spożycia swoje Ciało i Krew. W pełni uczestniczymy w Eucharystii poprzez wsłuchanie się w Słowo Boże, modlitwę, śpiew i przyjęcie Chrystusa Eucharystycznego. Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina. Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament w Wielki Czwartek podczas Ostatniej Wieczerzy.

Do obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w dzień święty „ustanowiony przez Kościół” zobowiązany jest każdy, kto ma możliwość wypełnienia tego obowiązku. Zwalniać z niego może choroba, konieczność opieki nad chorym, czy pobyt w kraju, gdzie nie ma świątyń chrześcijańskich. Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują obowiązek uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii popełniają grzech ciężki – stwierdza Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK 2181).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kościelnymi mamy obowiązek uczestniczyć we Mszy św. w następujące dni:

 • Wszystkie niedziele
 • Uroczystość Bożego Narodzenia (25 grudnia)
 • Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (1 stycznia)
 • Uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia)
 • Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało)
 • Uroczystość Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia)
 • Uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada)

Uczestnictwo we Mszy św. i przyjęcie Ciała Chrystusa sprawia, że się przemienia my w to, co przyjmujemy, że wytwarza się jedność wszystkich wierzących w Chrystusa z Bogiem i nawzajem między sobą. By przyjąć Komunię św. trzeba:

 • być wolnym od ciężkich grzechów;
 • mięć dobrą intencję, to znaczy: nie dla zwyczaju, z próżności, ze względów ludzkich, ale z miłości Boga i bliźniego.

Wierni powinni w życiu i obyczajach zachowywać to, co otrzymali w sprawowaniu Eucharystii. Zatem niech każdy po uczestnictwie we Mszy św. zadba o spełnianie dobrych uczynków, podobanie się Bogu, właściwe postępowanie oraz wzrost pobożności i miłości bliźniego. Niech stawia sobie jako zadanie przepojenie świata duchem chrześcijańskim i dawanie świadectwa Chrystusowi.

„Nie możesz modlić się w domu tak jak w kościele, gdzie jest wielka rzesza i gdzie wołanie do Boga unosi się z jednego serca. Jest w tym jeszcze coś więcej: zjednoczenie umysłów, więź miłości, modlitwy kapłanów.” św. Jan Chryzostom

Msze św. w naszej parafii sprawowane są:

 • W niedziele: 800 i 1030.
 • W tygodniu: okres letni 1800 a w okresie zimowym 1700  (w czwartki Msza św. szkolna i młodzieżowa).