Chrzest

Sakrament chrztu św. ustanowił Jezus Chrystus, a jego sprawowanie powierzył Kościołowi, gdy nakazał Apostołom: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha św.”Chrzest jest pierwszym i najważniejszym sakramentem, bo daje udział w życiu Bożym i mocą Ducha św. oczyszcza z grzechu pierworodnego oraz włącza nas do wspólnoty wierzących w Chrystusa – do Kościoła.

Chrzest dziecka powinien nastąpić w pierwszych tygodniach po urodzeniu (najlepiej w ciągu miesiąca). Jeśli dziecko znajdzie się w niebezpieczeństwie śmierci należy je bezzwłocznie ochrzcić (np. w szpitalu), a po wyzdrowieniu rodzice dziecko przynoszą do świątyni parafialnej, aby przedstawić je Kościołowi w specjalnym obrzędzie liturgicznym.

Miejscem właściwym udzielania sakramentu chrztu św. dzieciom jest parafia zamieszkania rodziców. Na chrzest w innej parafii, jeśli istnieje słuszna przyczyna, należy uzyskać zgodę proboszcza parafii zamieszkania rodziców.

Po urodzeniu dziecka, przynajmniej na dwa tygodnie przed planowaną datą chrztu rodzice powinni zgłosić dziecko do chrztu w kancelarii parafialnej. Celem sporządzenia zapisu w księgach metrykalnych, rodzice dostarczają w kancelarii:

  • wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego;
  • przedstawiają wybranych chrzestnych (nazwiska i imiona, adres zamieszkania);

Oprócz tego zobowiązują się wziąć udział w nauce przedchrzcielnej oraz jeśli mają sakrament małżeństwa przystąpić do sakramentu pokuty, a podczas Mszy św. chrzcielnej przyjąć Komunię św.

Rodzice wcześniej powinni wybrać imię lub imiona dziecku, pamiętając by przynajmniej jedno z nich świadczyło o przynależności do Kościoła, to znaczy by było to imię świętego lub błogosławionego, który będzie dla dziecka wzorem do naśladowania i orędownikiem u Boga.

Odnośnie wyboru rodziców chrzestnych obowiązują przepisy kościelne, które należy uwzględnić przed podjęciem decyzji wyboru ojca i matki chrzestnej. Rodzicami chrzestni mogą być osoby które:

  • odznaczają się wystarczającą dojrzałością do wypełniania obowiązków (ukończone16 lat).
  • są religijne tzn. przyjęły sakrament bierzmowania, przystępują do sakramentów, a jeśli są małżonkami żyją w sakramentalnym związku małżeńskim (pobierają w swojej parafii specjalne zaświadczenie o tym, że mogą być rodzicami chrzestnymi. Nie może być chrzestnym osoba żyjąca w niesakramentalnym związku małżeńskim).

Rodzice chrzestni mają obowiązek wysłuchania przed chrztem dziecka nauki przedchrzcielnej; mogą to uczynić we własnej parafii. Rodzice chrzestni zobowiązują się przystąpić do sakramentu spowiedzi i Komunii św.

Godny polecenia jest zwyczaj uroczystego obchodzenia pierwszej rocznicy chrztu, tzw. „roczek”. Odprawia się specjalną Mszę św. w intencji dziecka. Biorą w niej udział rodzice, dzieci i chrzestni. Przed błogosławieństwem końcowym i rozesłaniem rodzice i chrzestni wraz z dzieckiem podchodzą do ołtarza. Kapłan odmawia błogosławieństwo, a następnie kropi dziecko wodą święconą.