Rada parafialna

Członkowie Rady Parafialnej w Starym Lesie na kadencję 2011-2015:

 1. Ks. Prob. Adrian Jańczyk – przewodniczący Rady Parafialnej

 2. Iwona Wiercińska – protokolant

 3. Jan Wójtowicz – organista

 4. Maria Zborowska

 5. Tadeusz Wizimirski

 6. Łukasz Jarmolonek

 7. Stefan Jankowicz

 8. Dominik Bajor

 9. Bogdan Majerski

 10. Stanisław Duda

 11. Jan Kaliński

 12. Zygmunt Kmiecik

 13. Mieczysław Szmorąg

 14. Tadeusz Janus

 15. Szymon Łuczków