Odprowadzenie prymicjanta ks. Bejnarta do domu (1972 r.)