Ministranci

Liturgiczna Służba Ołtarza

Pierwszymi sługami Jezusa Chrystusa byli apostołowie i wybrani uczniowie. On kazał im traktować polecone czynności jako służbę. W późniejszym czasie do wykonywania funkcji liturgicznych włączyli się także świeccy, którzy stanowili grupę ministrantów, dziś określaną nazwą „służba liturgiczna”.

Termin łaciński ministrare oznacza „służyć, pomagać”. Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo ministrant wskazuje szczególnie na służbę we Mszy św. Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy św. i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Od kiedy istnieją ministranci? Odpowiedź na to pytanie jest właściwie bardzo prosta: od kiedy w ogóle istnieje nabożeństwo. W narodzie izraelskim było jedno pokolenie wybrane do służby w świątyni – pokolenie Lewiego. W powstającym Kościele apostołowie potrzebowali kogoś do posługiwania wiernych. Wybrali więc siedmiu pomocników i nazwali ich diakonami, to znaczy sługami. Gdy wspólnoty chrześcijańskie stawały się coraz większe, wszystko co było do wykonania, dzielono w formie różnych zadań pomiędzy członków danej wspólnoty. W ten sposób można w kilku słowach przedstawić ministrantów i naszą działalność.

Ministranci, lektorzy, również spełniają prawdziwą funkcję liturgiczną. Niech więc wykonują swój urząd z tak szczerą pobożnością i dokładnością, jak to przystoi wzniosłej posłudze i odpowiada słusznym wymaganiom Ludu Bożego. Należy więc starannie wychować te osoby w duchu liturgii oraz przygotować do odpowiedniego i zgodnego z przepisami wykonywania przypadających każdemu czynności”. (Konstytucja o liturgii świętej – Sacrosanctum Concilium nr 29).

Służba przy ołtarzu jest zachętą do składania świadectwa i czynienie dobra. Bez pozytywnego nastawienia do wykonywania posługi niemożliwe jest chętne i częste przychodzenie do kościoła. Obecność przy ołtarzu pomaga zabrać ze sobą cząstkę postawy „Chrystusa-Sługi”.

 

 

 

Plan służby – Październik 2018

 

08.PONIEDZIAŁEK-18:00 – Madzia Janus, Klaudia Rydzak

09.WTOREK-18:00 – Monika Ziętek, Nikola Nicpoń

10.ŚRODA-18:00 – Filip Nawalny, Martyna Skalna

11.CZWARTEK-18:00 – Msza szkolno-młodzieżowa

12.PIĄTEK-18:00 – Kacper Zając, Katarzyna Łuczków

13.SOBOTA-08:00 – Wiktoria Laskowska, Kamil Laskowski

14.NIEDZIELA-08:00 – Bez zmian, jak w każdą niedzielę.

10:30 – Bez zmian, jak w każdą niedzielę.

15.PONIEDZIAŁEK-18:00-Alicja Zając, Emilia Katra, Marta Karta

16.WTOREK-18:00-Laura Kowalska, Weronika Katra, Bartosz Marków

17.ŚRODA-18:00-Przemek Łuczków, Kacper Skalny

18.CZWARTEK-18:00-Msza szkolno-młodzieżowa

19.PIĄTEK-18:00-Madzia Studnicka, Karol Gorzkowski

20.SOBOTA-8:00 – Kacper Zając, Fabian Jarzynka

21.NIEDZIELA-08:00 -Bez zmian, jak w każdą niedzielę

10:30 – Bez zmian, jak w każdą niedzielę

22.PONIEDZIAŁEK-18:00 – Martyna Skalna, Monika Ziętek

23.WTOREK-18:00 – Emilia Katra, Alicja Zając

24.ŚRODA-18:00 – Wiktoria Laskowska, Madzia Janus

25.CZWARTEK-18:00 – Msza szkolno-młodzieżowa

26.PIĄTEK -18:00 – Laura Kowalska, Michał Kowalski

27.SOBOTA-8:00 – Filip Nawalany, Nikola Nicpoń

28.NIEDZIELA-8:00 – Bez zmian, jak w każdą niedzielę

10.30-Bez zmian, jak w każdą niedzielę

Od poniedziałku do piątku Różaniec 17.30 , W niedzielę Różaniec o 15.00