Kronika parafialna

2018

Dnia 23 sierpnia 2018, ks. proboszcz Adrian Jańczyk zostaje przeniesiony do parafii Wszystkich Świętych w Brożcu. Na mocy dekretu opolskiego biskupa Andrzeja Czai nowym proboszczem zostaje mianowany ks. Zbigniew Gielczowski, ze wszystkimi prawami i obowiązkami wynikającymi z norm prawa powszechnego i partykularnego.

16.06.2018. Wyjazd z dziećmi i młodzieżą na wycieczkę do Wrocławia. Wyjazd był zorganizowany przede wszystkim dla ministrantów, jako podziękowanie za ich wierną służbę przy ołtarzu, w ciągu całego roku. Resztę miejsc w autobusie zapełniły dzieci i młodzież z Parafii. Pierwszym etapem był 3-godzinny pobyt w Parku Wodnym, natomiast później niespodzianką było przejście do Galerii Vroclawia do kina. Każdy mógł sobie wybrać film, który go interesował. Gorące podziękowania w drodze powrotnej były oznaką ich zadowolenia.

Kolejne prace i inwestycje przy kościele. W kościele zostały zdemontowane cztery witraże pod chórami, które były już mocno zniszczone i wymagały renowacji. Każda jedna szybka witrażowa została oczyszczona i ponownie wypalona tą samą techniką, jaką ją wykonali witrażyści sto lat temu w Quedlingsburgu. Naprawy podjęła się firma P. Pawła Kotasa. Praca była bardzo trudna, ponieważ dziś taką techniką nie robi się już witraży oraz niewiele jest zakładów wykonujących takie renowacje. W planach było umieszczenie wizerunków postaci Świętych Osób w miejsce pustych witraży, jednak parafia nie uzyskała pozwolenia od Konserwatora na to wykonanie. Konserwator zaznaczył, że dzisiejsze farby nie przyjęłyby koloru na szybkach, które są zrobione z różnych materiałów, a które musiały z powrotem wrócić. Otrzymaliśmy jednak pozwolenie, by każdy witraż został zabezpieczony szybą od strony zewnętrznej oraz kratą. Koszt prac wyniósł 10 tys. zł. Kolejna inwestycja w kościele to obicie wszystkich ławek materiałem wygodnym do siedzenia. Usługę wykonała firma tapicerska P. Łukasza Mazura z Charbielina. Koszt wyniósł 4800 zł.

03.06.2018. Niedziela Pastoralna w dekanacie Głuchołazy. Do naszej Parafii zawitał dk. Radosław Radziwoń, który wygłosił Słowo Boże. Celem wizyty była zachęta do młodych ludzi po maturze, by podjęli naukę w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opolu i odkryli swoje powołanie do kapłaństwa. Ks. Diakon opowiedział o swoim powołaniu i zaznaczył, że bez mocnego zaufania Panu Bogu nie odkryłby powołania do kapłaństwa. Na jego ręce Parafia przekazała kolektę na utrzymanie Seminarium Duchownego.

Nabożeństwa majowe 2018. W tym roku dzieci otrzymały planszę: „Laurka dla Mamy” do której codziennie przyklejały naklejkę z wezwaniem z Litanii Loretańskiej. Nazwaliśmy Litanię Loretańską modlitwą szturmową, bo tyle wezwań, tyle tytułów, tyle próśb. Ktoś z dzieci słusznie zauważył, że takie pukanie, stukanie, wołanie i szturmowanie nie może pozostać bez odpowiedzi. Dzieci codziennie poznawały jedno wezwanie z tej litanii, jednak za każdym razem pytały: „kiedy znów zaśpiewamy Litanię do Matki Boga i ludzi?”.

14.04.2018. Bierzmowanie 2018. Do sakramentu chrześcijańskiej dojrzałości przystąpiło 9. kandydatów, które odbyło się w parafii pw. św. Józefa w Bodzanowie. Szafarzem był Bp Rudolf Pierskała. Młodzież zapamiętała z kazania, że „Duch Święty jest dla Was drogą. Idąc drogą trzeba patrzeć w przód, nie warto obracać się do tyłu”. Biskup dał takie porównanie zachęcające do życia wiarą na co dzień. Z naszej parafii do szerzenia wiary i bronienia jej słowem i uczynkiem zobowiązali się: Paweł Bałos, Konrad Grabowiecki, Nikola Jędrzejas, Julia Kowalska, Daniel Niewiadomski, Gracjan Prasak, Michał Spyrka, Szymon Surma i Emilia Szymczak.

Wielki Post i Wielkanoc 2018. W okresie Wielkiego Postu rozważania na nabożeństwach pokutnych poświęcone były roli i znaczeniu Słowa Bożego. W kontekście Roku, poświęconego Duchowi Świętemu temat wydawał się być bardzo naglącym. Zauważyć można, że znajomość Słowa Bożego i praktykowanie go w życiu codziennym jest mizerne, niestety, nawet wśród chrześcijan. Przypominaliśmy słowa Jana Pawła II, że jeśli nie znamy Słowa Bożego, to nie znamy Jezusa. Konsekwentnie do tego, jeśli nie znamy Jezusa, to nie wejdziemy z Nim w relacje. Nabożeństwa takie jak Gorzkie Żale oraz Droga Krzyżowa gromadziły za każdym razem więcej niż zwykle parafian. Jednak najwięcej osób uczestniczyło w Drodze Krzyżowej w Wielki Piątek, która została odprawiona o godz. 21:00 ulicą naszej wioski, w tym roku od kościoła do P. Janus, Zborowski. Tradycyjnie już, nasza młodzież przygotowała 14 krzyży jako stacje Drogi Krzyżowej, które zostały wkopane wzdłuż drogi. Godnym uwagi jest również uczestnictwo w nabożeństwach w czasie Oktawy Wielkanocnej, gdzie kościół gromadził o wiele więcej modlących się. Należało jednak wytłumaczyć, że Wielkanoc i Oktawa jest jednym wielkim dniem świątecznym.

2017

Podsumowanie Roku 2017. W Roku Ducha Świętego, główną myślą przewodnią w naszej Parafii było odkrycie Osoby Ducha Świętego, otwarcie się na Jego działania oraz refleksja nad sakramentem bierzmowania i jego skutkami. W kazaniach często przewijał się motyw Trzeciej Osoby Boskiej: „Duch, który umacnia Miłość”. W ogólnym podsumowaniu z życia Parafii, w tym roku ochrzczono 3. dzieci i jedną osobę dorosłą. Odbyły się 4. śluby. Na miejsce wiecznego spoczynku odprowadzono 9. zmarłych. Do sakramentu bierzmowania przystąpiło 10. kandydatów. Do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiła 16. dzieci z klasy drugiej i trzeciej.

Roraty i kosz św. Mikołaja. W tym roku roraty były poświęcone św. Józefowi, a to z okazji roku tego Świętego, rozpoczynającego się 3 grudnia 2017 r. i trwającego do 6 stycznia 2019 roku. Podczas rorat dzieci, młodzież i starsi, którzy w tym roku wyjątkowo licznie przychodzili do kościoła poznawali św. Józefa. Niewiele o nim mówi Pismo Święte, a on sam nie wypowiedział na kartach Biblii ani jednego słowa. Tymczasem Bóg wybrał go i powierzył mu straż nad swymi najcenniejszymi Skarbami. Dlatego motywem przewodnim na roratach była dekoracja: „Strażnik Skarbów”. Zachęcaliśmy siebie nawzajem, by św. Józef był naszym przewodnikiem, byśmy znaleźli drogę do Pana Jezusa. Wielkim przeżyciem był, jak co roku, dzień św. Mikołaja. Każde dziecko dostało paczkę.

19.11.2017. Gościmy Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Ducha Świętego w Nysie. Do naszej Parafii zawitały S. Katarzyna Nowacka, S. Olga Piluszyk i S. Gabriela Tacica. Siostry przejmująco opowiadały o swojej służbie, o misji, którą wypełniają na co dzień, o modlitwie, którą ofiarują również w intencji naszej parafii. Parafianie gromkimi brawami podziękowali za świadectwo ich powołania i grę na gitarze podczas Mszy św. Siostry rozprowadzały również kalendarze, które zasilają ich działalność charytatywną.

11.11.2017. Odpust Parafialny. Sumie odpustowej przewodził i kazanie wygłosił Kapelan szpitalny w Głuchołazach Ks. Jarosław Karpa. Kaznodzieja na samym początku kazania przytoczył życiorys św. Marcina, by później omówić jeden z przymiotów tego Świętego, jakim była odwaga. Zaznaczył, że w dzisiejszym świecie brakuje nam odwagi, szczególnie jeśli chodzi o wyznawanie wiary, nawet wśród chrześcijan. Po Mszy św. kapłani z dekanatu zostali zaproszeni na plebanię na uroczysty obiad odpustowy.

05-10.11.2017. Misje Święte. Wielkim przeżyciem były Misje, które poprowadził O. Longin Płachta ze Zgromadzenia O. Jezuitów. Parafianie jednoznacznie stwierdzili, że był to Boży czas, podarowany od samego Boga na pewne przemyślenia dotyczące wiary, nadziei i miłości. O. Longin za każdym razem wygłosił płomienne kazania, które dawały dużo refleksji do przemyślenia. W poniedziałek objęliśmy modlitwą naszych zmarłych. We wtorek zaproszeni zostali chorzy i starsi. Natomiast ci, którzy nie mogli przyjść do kościoła, Komunię Świętą przyjęli w swoim domu. W środę wszyscy mieli okazję przystąpić do spowiedzi św. Na czwartek zaproszone zostały całe rodziny. Małżonkowie mieli okazję odnowić swoje przyrzeczenia małżeńskie. W piątek, na zakończenie, Ojciec Longin dokonał poświęcenia Parafii Najświętszemu Sercu Jezusa. Pamiątką Misji Świętych jest nowy krzyż, który został uroczyście poświęcony na placu kościelnym koło kościoła.

04-05.10.2017. Wizytacja kanoniczna. Jednym z bardzo ważnych wydarzeń wspólnoty parafialnej jest przewidziana w prawie Kościoła – wizytacja duszpasterska, która odbywa się w każdej parafii co 6 lat. W naszej parafii przeprowadził ją Bp. Andrzej Czaja. Wcześniej należało powiedzieć parafianom, że wizytacja biskupa jest czynnością apostolską, pasterską. Biskup jako następca apostołów odwiedza parafię, by spotkać się z wiernymi i wspólnie przeżywać radość chrześcijańskiej wiary. Przyjeżdża, by słuchać o radościach, wejść w nasze troski, by prosić Boga o błogosławieństwo dla naszego życia, że biskup na wizytację przybywa jako gospodarz diecezji, by zapoznać się z sytuacją duszpasterską i gospodarczą parafii. Początkowym akcentem wizytacji była uroczysta Msza św., na której Biskup podziękował w kazaniu parafianom za radość chrześcijańskiej wiary, za zaangażowanie. Po Mszy św. biskup spotkał się na plebanii z Parafialną Radą Duszpasterską. W drugim dniu wizytacji biskup spotykał się z różnymi grupami. O godz. 13:30 – spotkanie z Nauczycielami w Szkole Podstawowej. Następnie na plebanii: ze Wspólnotą Dorosłych Lektorów, z Różami Różańcowymi, z Ministrantami i z Kandydatami do Bierzmowania. W ogólnym podsumowaniu biskup wzorowo ocenił naszą parafię.

Październik 2017. Różaniec. Pomiędzy objawieniami w Lourdes (1958 r.) a tymi w Fatimie (1917 r.) Maryja objawiła się w Gietrzwałdzie (1877 r.). To jedyne objawienia maryjne w Polsce uznane przez Stolicę Apostolską. Podobnie jak 19 lat wcześniej w Lourdes, Maryja przedstawiła się jako Niepokalanie Poczęta i prosiła o codzienne odmawianie Różańca. Podczas 160 objawień, od 27 czerwca do 16 września prowadziła z dziećmi niezwykły dialog. Odpowiadała na pytania z zakresu życia codziennego i te dotyczące duchowości, zbawienia czy przyszłości Polski. W tym roku mija dokładnie 140 lat od tych wydarzeń. Wyjątkowa historia objawień w Gietrzwałdzie przedstawiona została w naszej Parafii na obrazkach naklejkach, które dzieci otrzymywały podczas nabożeństw różańcowych.

07.09.2017. Goście z Zabrza. Już po raz piąty gościmy u nas Parafian z Zabrza, którzy wypoczywają rok rocznie w Ośrodku „Skowronek” w Głuchołazach. Pobyt i wyjazdy organizowane są przez ks. Piotra Góreckiego, przyjaciela naszej Parafii. W programie ks. Piotr zawsze pamięta, by jeden wieczór spędzić w naszej Parafii. Podczas Mszy św. modlimy się wspólnie za nasze parafie, natomiast później, grupa ponad 80. osób, zostaje zaproszona przez Koło Gospodyń ze Starego Lasu na kolację, przygotowaną na plebanii.

03.09.2017. Dożynki Parafialne i biesiada przy grillu. W tym roku rolnicy dziękowali, ale zbiory nie były obfite. To jednak nie przeszkodziło, by zorganizować również w tym roku dożynki parafialne. Na uroczystej Mszy św. z koroną żniwną i bochnem chleba Panu Bogu zaśpiewano uroczyste Te Deum Laudamus. Popołudniu, tradycyjnie już, odbyła się przy Remizie Straży Pożarnej biesiada przy grillu i muzyce. Ciekawym akcentem biesiady był pokaz naszych Strażaków, jak prawidłowo gasić pożar oraz pokaz czego należy unikać, kiedy wybuchnie pożar.

04.08.2017. Z wieży kościoła znowu biją dzwony. Jedyny, wiszący na wieży kościoła dzwon z 1589 roku od dwóch lat już nie przywoływał Parafian na nabożeństwa do kościoła. Powodem jest znaczne zniszczenie oraz brak chętnych do pociągania liną, celem rozkołysania go. Podjęto decyzję, aby zamontować dzwony elektroniczne firmy RDUCH BELLS & CLOCKS, z systemem zdalnego sterowania. Koszt zainstalowania wyniósł 9600 zł.

Lipiec 2017. Zakończono układanie chodnika na podwórku plebanijnym. Pracę rozpoczęto na początku maja. Na samym początku koniecznym było przygotowanie terenu pod układanie chodnika. Wykopaniem ziemi i przywiezieniem kamienia zajął się P. Tomasz Słobodzian z Nowego Świętowa. Resztę prac wykonał P. Tadeusz Łagosz, z pomocą innych ludzi. Na podwórku plebanijnym usunięto również stare i zniszczone tuje, które rosły wzdłuż płotu prowadzącego do głównej bramy wejściowej. Po wykonaniu prac na podwórku plebanijnym P. Tadeusz wykonał następną pracę i wyłożył kostką granitową miejsce na placu kościelnym, w którym znajdują się groby zmarłych kapłanów. Koszt prac wyniósł 30 tys. zł.

14.05.2017. Do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej przystąpiło 16. dzieci z klas: drugiej i trzeciej. Dzieci wymodliły piękną pogodę. Pamiątką tej uroczystości pozostanie odnowiona i pozłocona mała, mocno zniszczona monstrancja. Koszt renowacji, który przeprowadziła firma P. Uruszczaka z Krakowa wyniósł 1800 zł.

13.05.2017. Do sakramentu bierzmowania przystąpiło 8. kandydatów, które odbyło się w Parafii pw. św. Wawrzyńca w Głuchołazach. Szafarzem był Bp Rudolf Pierskała. Młodzież zapamiętała z kazania, że „Duch Święty jest dla Was, jak GPS. Od Was zależy czy włączycie Go w swoim życiu, aby wskazywał drogę, która prowadzi do Boga”. Do szerzenia wiary i bronienia jej słowem i uczynkiem zobowiązali się: Klaudia Badowska, Szymon Janoszek, Julia Kmiecik, Katarzyna Matuszak, Nikola Rydzak, Kacper Surma, Wiktoria Szafrańska i Karolina Wiercińska.

Maj 2017. Nabożeństwa majowe i fatimskie. W tym roku uroczyście obchodzimy w naszej parafii 100-lecie objawień Matki Bożej w Fatimie. Na nabożeństwach majowych dzieci i młodzież poznają historię tychże objawień. Z tej okazji wręczono dużą planszę z naklejkami na każdy dzień, pt. „Przychodźcie do Mnie”. Natomiast na nabożeństwach fatimskich, które są odprawiane każdego 13. dnia miesiąca, od maja do października, rozważamy, co Maryja chciałaby dzisiaj powiedzieć ludziom. Liczna obecność Parafian i Gości jest świadectwem, że chcemy spełnić wolę Matki Bożej z 1917 roku, czego potwierdzeniem są prośby i modlitwy składane we Mszy św.

Wielki Post 2017. „Razem ratujmy świat!” – to hasło tegorocznego Wielkiego Postu. Matka Boża, która sto lat temu objawiła się dzieciom w portugalskiej Fatimie, wezwała Łucję, Hiacyntę i Franciszka, by modliły się i pokutowały za grzeszników. Ta prośba jest ciągle aktualna! Dzieci i młodzież ze Starego Lasu bardzo chętnie gromadziły się w parafialnej świątyni, aby w tegorocznym Wielkim Poście iść ścieżkami drogi krzyżowej i odpowiadać na wezwanie Maryi – „Módlcie się za grzeszników!” Pomocą w tym roku służyły materiały wydane przez „Małego Gościa Niedzielnego” – baner z wizerunkiem dzieci fatimskich oraz książeczki i obrazki, opisujące słowa skierowane przez Anioła i Matkę Bożą do Łucji, Hiacynty i Franciszka.

21.02.2017. Wycieczka dla dzieci i młodzieży do Zabrza i Tarnowskich Gór. Wycieczkę, z 52. osobową grupą, rozpoczęliśmy od zwiedzania kopalni Guido w Zabrzu. Do naszej grupy dołączył ks. Piotr Górecki, który zaproponował nam zwiedzenie tej kopalni. Dla zdecydowanej większości był to pierwszy kontakt z kopalnią oraz zjazd 320 metrów w głąb ziemi. Tutaj przekonaliśmy się, jak wygląda ciężka praca górnika, w jakich warunkach wydobywa się węgiel. Przeszliśmy przez prawdziwy labirynt górniczych wyrobisk – momentami było stromo i ciasno! Po wyjściu z kopalni pojechaliśmy do Parafii św. Andrzeja Apostoła w Zabrzu i dzięki uprzejmości ks. Piotra i Parafian, którzy co roku przyjeżdżają do naszej Parafii zjedliśmy u nich obiad. W drodze powrotnej, ostatnim punktem naszego wyjazdu, były trzy godziny rekreacji w Parku Wodnym w Tarnowskich Górach.

Styczeń 2017. Zakończono remont pierwszego piętra plebanii. P. Kazimierz Hulbój oraz P. Ireneusz Spyrka z Nowego Lasu zrobili wycenę i podjęli się tej pracy. Piętro plebanii od zakończenia II wojny światowej nigdy nie było remontowane. Jedynie niektórzy proboszczowie wykonali pewne drobne naprawy. Należało więc od podstaw wyremontować trzy pokoje gościnne, duży pokój gościnny oraz korytarz. Koszt prac wyniósł 52 tys. zł. Do wyremontowania na piętrze pozostały jeszcze dwa pokoje oraz łazienka.

22.01.2017. Koncert kolęd chóru dziecięco-młodzieżowego w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Głuchołazach odbył się w niedzielę, na drugiej Mszy św. Pięknym śpiewem kolęd i pastorałek, śpiewające i grające na instrumentach dzieci oraz P. Karolina Tomaszewska, która prowadzi chór wygłosili ujmujące kazanie, które zostało nagrodzone gromkimi brawami.

2016

31.12.2016. Podsumowanie Roku Pańskiego 2016. W Roku Miłosierdzia, główną myślą przewodnią w naszej Parafii było pytanie o Boga. Czy moje uczestnictwo we Mszy św. jest jeszcze fascynacją Jego obecności w moim życiu. Pytanie takie było podyktowane sytuacją gaśnięcia wiary wśród wielu naszych Parafian. Czy jesteśmy świadomi tego, że ludzie niewierzący patrzą na nas i mówią: któż to są ci chrześcijanie XXI wieku…? Jak wygląda nasza modlitwa? Czy mamy czas na modlitwę? Jak wygląda jakość naszej modlitwy? Czy mamy czas na przygotowanie się i przystępowanie częste do sakramentów — czy też uważamy, że są sprawy ważniejsze niż Bóg, Kościół? U znacznej części młodzieży wiara mocno się rozwinęła na Światowych Dniach Młodzieży. W tym roku w naszej Parafii ochrzczono 5. dzieci. Odbyły się 3. śluby. Na miejsce wiecznego spoczynku odprowadzono 13. zmarłych. Do sakramentu Bierzmowania przystąpiło 7. kandydatów.

26.12.2016. Występ chóru Capricolium. Na Mszy św., w drugi dzień Bożego Narodzenia, liturgię uświetnił głuchołaski chór „Capricolium”, kierowany przez P. Adama Dziurowskiego. Chór, który w swoim dorobku osiągnął wiele prestiżowych nagród w kraju i za granicą był wielkim przeżyciem w naszej parafii. W scenerii szopki i choinek Parafianie mieli okazję wysłuchać szereg znanych i nieznanych kolęd i pastorałek. Gromkimi brawami podziękowano za dostarczenie tylu wrażeń.

Adwent 2016. Tegoroczne Roraty zostały poświęcone Jasnej Górze, która jest domem naszej Królowej Maryi. Roraty w tym roku trwały 22 dni, podczas których dzieci i dorośli mieli możliwość poznać historię klasztoru i cudownego obrazu, ale też rolę Maryi w historii Polski i konkretnych ludzi, począwszy od przywiezienia wizerunku Maryi i sprowadzenia Paulinów do Polski, aż do czasów współczesnych. Przypomnieliśmy sobie również pieśń „Bogurodzica” i Apel Jasnogórski, najważniejsze utwory w historii naszego Kościoła i Ojczyzny. Każdego dnia dzieci przynosiły serca, na których wypisywały swoje adwentowe, dobre postanowienia. Na zakończenie każdej Mszy św. roratniej odbywało się losowanie i wręczanie nagród za dobre odpowiedzi i przygotowane serca. Dodatkowym elementem tegorocznych Rorat była skarbona. Dzieci i dorośli wrzucali do niej swoje prośby, podziękowania, obietnice czy modlitwy. Po zakończeniu Rorat, skarbona została dostarczona na Jasną Górę, gdzie 21 stycznia podczas Mszy świętej w kaplicy Cudownego Obrazu oraz 22 stycznia podczas Apelu Jasnogórskiego te intencje zostały powierzone Matce Boskiej Częstochowskiej. Szczególne podziękowania należą się dzieciom, młodzieży i tym dorosłym, którzy codziennie kroczyli drogą roratniego oczekiwania na przyjście naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

11.11.2016. Odpust parafialny. Sumie odpustowej przewodził i kazanie wygłosił nasz sąsiad z Nowego Świętowa, ks. Prałat Tomasz Horak. Ks. Tomasz na początku kazania wytłumaczył, co znaczy słowo rycerz, które odnosi się do św. Marcina. Dzielny Rycerz. Dzielny Pasterz. W tym kontekście mówił, że dziś także mamy wielu dzielnych, na miarę św. Marcina, Pasterzy-Kapłanów. Prosił o modlitwę za swoich Duszpasterzy. Po Mszy św. kapłani z dekanatu zostali zaproszeni przez Koło Gospodyń na uroczysty obiad odpustowy.

13-16.10.2016. Rekolekcje parafialne. Fantastyczne rekolekcje, pod hasłem: „Miłość Boga i bliźniego”, przeprowadzili w naszej Parafii ludzie świeccy, Dorota i Marek Choszczykowie z Warszawy. Dorota – absolwentka Wydziału Jazzu i Piosenki Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. F. Chopina w Warszawie, Marek – człowiek renesansu, gitarzysta, a przede wszystkim obrotny menadżer. Gdy umierał w 2005 r. Jan Paweł II, założyli zespół muzyczny „Eo Nomine”. Weszli w środowisko tzw. muzyków chrześcijańskich i zaczęli koncertować po całej Polsce, by oddawać hołd papieżowi i popularyzować poprzez piosenki jego nauczanie. W sierpniu 2013 r., kiedy mama Marka umierała w Hospicjum Opatrzności Bożej w Wołominie, przychodzili do niej i przy okazji do innych konających pacjentów, by modlić się swoim śpiewem przy nich i za nich. I odkryli, że to jest to! Przekonali się, że można godnie żyć i umierać, że można w pełnym pokoju i z uśmiechem na twarzy odchodzić z tego świata. Przyjeżdżają teraz, chodzą z pokoju do pokoju, przystają przy każdym łóżku, śpiewają trzy, cztery piosenki, i to najczęściej wystarczy. Jeśli pacjent lub jego rodzina sobie tego nie życzą, wychodzą. Ale personel mówi, że otwierają serca i kruszą skały. I umierających, i ich rodzin. Nieraz płyną łzy. Czasem Marek z Dorotą modlą się nad kimś w stanie agonalnym, od lat obrażonym na Boga. I zdarza się, że ta osoba „wraca do żywych”, jej stan poprawia się na tyle, że prosi o księdza, spowiada się, przyjmuje sakramenty, i wtedy umiera. Choszczykowie do wołomińskiego hospicjum jeżdżą tylko raz w tygodniu. Chcieliby częściej i nie tylko tam, jednak – jak mówią – mają tylko tyle pieniędzy, by wlewać benzynę do samochodu i jechać. Wszystkie przychody z koncertów i rekolekcji przeznaczają na swoją hospicyjną działalność, dlatego zależy im, by odwiedzać jak najwięcej Parafii. Byliśmy im ogromnie wdzięczni za piękne i mocne świadectwo, które pozostawili w naszej Parafii.

Październik 2016. Nabożeństwa różańcowe. Hasłem tegorocznych nabożeństw różańcowych, które wpisują się w rozpoczęty Jubileusz 300-lecia koronacji Obrazu Matki Bożej Królowej Polski jest „Żywa korona Maryi”. W pierwszym dniu nabożeństwa dzieci i młodzież otrzymali dużą planszę, na której widnieje korona i na niej przyklejają przekazywane każdego dnia obrazki. Na każdym obrazku są zdjęcia ludzi – świętych, którzy przez wieki pielgrzymowali na Jasną Górę i składali swoje dary. Każdego dnia podczas nabożeństwa różańcowego do dzieci kierowane było pytanie, mała praca domowa. W naszej parafii dzieci chętnie włączyły się w modlitwę różańcową oraz w akcję zrobienia najpiękniejszego różańca. Prace były zaskakujące, bowiem dzieci zrobiły różańce z koralików, kasztanów, makaronu, cukierków, jarzębiny, orzechów, śrubek i nakrętek, guzików, żołędzi, żelków itd.

15.09.2016. Goście z Zabrza. Już po raz czwarty gościmy u nas Parafian z Zabrza, którzy wypoczywają rok rocznie w Ośrodku „Skowronek” w Głuchołazach. Pobyt i wyjazdy organizowane są przez ks. Piotra Góreckiego, częstego gościa w Starym Lesie. W programie ks. Piotr zawsze pamięta, by jeden wieczór spędzić w naszej Parafii. Podczas Mszy św. modlimy się wspólnie za nasze parafie, natomiast później, grupa ponad 70. osób, zostaje zaproszona przez Koło Gospodyń ze Starego Lasu na kolację, przygotowaną na plebanii.

04.09.2016. Dożynki i biesiada przy grillu. W tym roku rolnicy nie narzekają zbytnio na plony, ale na niegospodarność rządzących i brak zainteresowania ich losem. To jednak nie przeszkodziło, by zorganizować również w tym roku dożynki parafialne. Na uroczystej Mszy św. z koroną żniwną i bochnem chleba Panu Bogu zaśpiewano uroczyste Te Deum Laudamus. Popołudniu, tradycyjnie już, odbyła się przy Remizie Straży Pożarnej biesiada przy grillu i muzyce, na której gościliśmy burmistrza Głuchołaz, P. Edwarda Szupryczyńskiego. Ciekawym akcentem biesiady był pokaz naszych Strażaków, jak prawidłowo gasić pożar oraz atrakcja adresowana do dzieci i młodzieży, w której P. Dariusz Wypychowski przewiózł chętnych samochodem ciężarowym.

Lipiec 2016. Prace remontowe, które zostały wykonane od marca do lipca są następujące: 1. Firma Rduch wymieniła wszystkie głośniki w kościele. Prace były konieczne ze względu na częste awarie nagłośnienia. Parafia wydała na ten cel 8500 zł. Należy jeszcze zaznaczyć, że wcześniej, w 2014 r. wymieniono wzmacniacz oraz wszystkie mikrofony. 2. Odnowiono dach na plebanii. Ze względu na wielkie zniszczenia i w wielu miejscach widoczną rdzę, praca była konieczna. W początkowym etapie usunięto rdzę i zabezpieczono przed dalszą korozją, odtłuszczono cały dach, a następnie pokryto dach farbą w kolorze szarym. Usunięto również nieczynny komin. Koszt prac wyniósł 10 tys. zł. 3. Pozłocono i odnowiono dwa kielichy (jeden z nich, ze srebrną otoczką znaleziony na strychu plebanii, połamany w dwóch miejscach) oraz znaleziony na strychu plebanii mocno zniszczony pacyfikał. Koszt prac wyniósł 3200 zł. Na ten cel uzbierano 3400 zł. podczas jednej niedzielnej kolekty. 4. P. Stefan Jankowicz oraz Szymon Łuczków odnowili i pomalowali okno w prezbiterium kościoła, które było bardzo mocno zniszczone. Wymieniono w nim również wszystkie szyby. 5. Zamontowano nowe lampy halogenowe w prezbiterium. Montażem lamp zajął się P. Grzegorz Gorzkowski, natomiast postawieniem rusztowania i wykuciem w ścianie otworów pod lampy zajął się P. Stefan Jankowicz. Koszt zakupu i montażu wyniósł ponad 1 tys. zł.

Nabożeństwa majowe 2016. Matka Najświętsza już od 1050. lat jest naszą patronką i zamieszkuje naszą polską ziemię, opiekuje się nami, wstawia i wyprasza swoim dzieciom łaski. Tyle razy dawała nam, Polakom, dowody swojej miłości i zatroskania. Wspierała naszych bohaterów narodowych w walkach. Podczas potopu szwedzkiego walczyła wraz z ojcem Kordeckim, w 1683 r. wpierała króla Jana III Sobieskiego pod Wiedniem, a w 1920 odparła nawałę bolszewicką spod Warszawy. Nie sposób wyliczyć wszystkich Jej zasług dla naszego narodu. W naszych, tegorocznych nabożeństwach majowych dziękowaliśmy za 1050. lat obecności w naszym polskim domu. Dzieci otrzymały planszę z naklejkami: „Matka Boska w Polsce Mieszka”.

26.07.2016. XXXI Światowe Dni Młodzieży, które odbyły się w Krakowie pod hasłem „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7), były okazją do poczucia jeszcze bliższej obecności Boga. Miejscem, gdzie młodych ludzi połączyła wspólna wiara, w którym każdy mógł poczuć się dumny z bycia katolikiem i bycia częścią czegoś większego niż ja sam. Był to czas refleksji nad swoim własnym życiem, nad wewnętrzną przemianą, ale również miejscem wspólnej zabawy, radości i tańca. Pobyt w Krakowie oraz cała organizacja ŚDM pozostawiły w nas ślad – mówi młodzież ze Starego Lasu. Była to tęsknota za przyjaciółmi, za dobrocią, serdecznością i bezinteresownością, której tak często brakuje w codziennym życiu. Ze Starego Lasu, w Światowych Dniach Młodzieży jako wolontariusze wzięli udział Gabriela Gorzola, Jolanta Jankowicz oraz Mateusz Jankowicz. Natomiast w głównych wydarzeniach dołączyły do nas Monika Samborska i Marzena Samborska. Główne przygotowania rozpoczęto już we wrześniu 2015 roku. W naszej parafii gościliśmy czterech Włochów: Giacomo Incannella, Nicolas Lena, Michele Messori oraz Marco Santachiara. Był to czas poznania, od którego wszystko się zmieniło – czas wielkiej przyjaźni i radości z bycia razem. Wszystkie bariery zostały przełamane uśmiechem i serdecznością. Młodzież ze Starego Lasu zapamiętała niektóre, mocno uderzające słowa papieża Franciszka: „Napełnia mnie bólem, gdy spotykam ludzi młodych, którzy zdają się być przedwczesnymi emerytami, którzy się poddali”. Przestrzegał przed sprzedawcami „dymu, fałszywych iluzji”. Papież podkreślił, że nie można pozwolić, aby okradziono nas z tego, co w nas najlepsze: z energii, radości, marzeń. Ojciec Święty Franciszek mówił również młodym, by nie załamywali się, gdy upadają, ale powstawali i szli dalej. Papież zachęcał również, by rozmawiać ze starszymi, z dziadkami. „Pytam was: rozmawiacie z waszymi dziadkami? Poszukajcie waszych dziadków. Oni mają mądrość życia, oni wam powiedzą rzeczy, które poruszą wasze serca”. Cieszy, że młodzież po skończonych uroczystościach mówiła, że „Światowe Dni Młodzieży były jednym z najpiękniejszych chwil w moim życiu”.

09.04.2016. Bierzmowanie odbyło się w Starym Lesie. Zgromadzonej młodzieży ze Starego Lasu, Nowego Lasu, Bodzanowa, Burgrabic, Gierałcic, Biskupowa, Nowego Świętowa i Polskiego Świętowa sakramentu udzielił Bp Paweł Stobrawa. Świadomie i dobrowolnie wypowiedzieli tekst: „Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad” następujące osoby: Karolina Gawron, Adrian Graca, Dominika Gula, Monika Laskowska, Paula Sitnik, Natalia Spyrka.

Wielki Post 2016. Tegoroczny Wielki Post, w Roku Miłosierdzia, przeżywaliśmy pod hasłem „Ratuj Duszę Swoją”. Przesłanie tegorocznego hasła było mocną lekcją, że człowiek nie ma nic cenniejszego i ważniejszego w życiu od własnej duszy. Dusza jest najcenniejszym skarbem jaki otrzymaliśmy od Stwórcy i o ten skarb powinniśmy się troszczyć. Ta troska stała się powodem, że liczniejsza była nasza obecność na Gorzkich Żalach w niedzielne popołudnia oraz na Drodze Krzyżowej w piątki. W takim też duchu przeżywaliśmy Drogę Krzyżową w Wielki Piątek, idąc z wielkim krzyżem ulicą naszej wioski, na którą przyszło mnóstwo Parafian oraz Gości z sąsiednich parafii.

2015

31.12.2015. Podsumowanie Roku Pańskiego 2015. „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” – tak brzmiało hasło tegorocznego roku duszpasterskiego. Zachęcaliśmy siebie nawzajem do patrzenia na swoje życie jak na proces, w którym powinien dokonywać się wzrost dojrzałości w wierze. W tym roku wiara nie zawsze miała pokrycie w naszym codziennym postępowaniu. Najlepszym tego przykładem mogą częste kłótnie, szczególnie sąsiedzkie, obrażanie się nawzajem, plotki, oszczerstwa. Natomiast u zdecydowanej większości naszych Parafian wiara ma główny motyw odnoszący się do codziennego życia, czego przykładem jest codzienna modlitwa, częstsze niż raz w tygodniu uczestnictwo w Eucharystii, zachowywanie postu piątkowego. Ważnym wydarzeniem w Kościele był zapowiedziany przez papieża Franciszka Nadzwyczajny Rok Święty. W jego centrum znalazło się Boże Miłosierdzie. W tym roku w naszej Parafii ochrzczono zaledwie 3. dzieci. Odbył się tylko 1. ślub. Na miejsce wiecznego spoczynku odprowadzono 12. zmarłych. Do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej przystąpiło 11. dzieci, natomiast do Sakramentu Bierzmowania przystąpiło 3. kandydatów.

Adwent 2015. Tegoroczny Adwent zbiegł się z początkiem obchodów 1050. rocznicy chrztu Polski oraz Nadzwyczajnym Rokiem Miłosierdzia. Spotykaliśmy się na Mszach Świętych roratnich, podczas których przybliżyliśmy żywoty wielkich polskich świętych od św. Wojciecha do św. Jana Pawła II, a piosenką przewodnią był Hymn zbliżających się Światowych Dni Młodzieży. W tym roku znowu wykorzystaliśmy materiały duszpasterskie z Małego Gościa Niedzielnego: „Drzewo życia. Chrzest źródłem miłosierdzia”, które odnosiły się do początków chrześcijaństwa w Polsce. W nich to dzieci i młodzież poprzez Miłosierdzie Boże głoszone poprzez św. Faustynę Kowalską uczyły się, „jakie uczynki mamy przynosić w codziennym życiu. Motywem graficznym było drzewo, z którego przez 1050 lat wyrośli wielcy polscy święci.

15 i 29.11.2015. Odbyły się wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Wybory zostały przeprowadzone zgodnie ze Statutem Parafialnej Rady Duszpasterskiej Pierwszego Synodu Diecezji Opolskiej. Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej jest następujący: Członkowie Rady z nominacji proboszcza: Szymon Łuczków, Walenty Wierciński, Artur Łuczków, Marcin Skalny oraz Członkowie Rady z wyboru parafian: Maria Zborowska, Jolanta Duda, Jan Kaliński, Stefan Jankowicz, Tadeusz Wizimirski, Iwona Wiercińska, Bogdan Majerski, Tadeusz Janus, Łukasz Jarmolonek, Mateusz Wróbel, Dominik Bajor i Paweł Wargocki. Zaprzysiężenie nowych członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej odbyło się dnia 20 grudnia 2015 r.

11.11.2015. Sumę odpustową prowadził i kazanie wygłosił ks. Daniel Kasprzak, wikariusz kościoła farnego w Raciborzu. Przed sumą mogliśmy po raz kolejny wysłuchać pół godzinnego koncertu organowego w wykonaniu Tomasza Niestroja, studenta Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Po uroczystej Mszy św. kapłani z dekanatu zostali zaproszeni przez Koło Gospodyń na uroczysty obiad odpustowy na plebanię.

22-25.10.2015. Rekolekcje parafialne. Ćwiczeniom duchowym przewodził O. Andrzej Kordek ze Zgromadzenia Ojców Misjonarzy Maryi Niepokalanej w Bodzanowie. W czasie rekolekcji swoje spotkania miały dzieci, młodzież, małżeństwa, rodziny oraz chorzy, do których O. Andrzej pojechał z sakramentem Komunii św. oraz namaszczeniem chorych.

Październik 2015. Na nabożeństwach różańcowych modlimy się za prześladowanych i o ustanie wojen, które toczą się w wielu miejscach na świecie. Chrześcijanie to obecnie najbardziej prześladowana grupa na świecie, dlatego w tegorocznych nabożeństwach różańcowych modliliśmy się w tej intencji. 1 października dzieci otrzymały plansze i każdego dnia obrazek, na którym będzie zdjęcie prześladowanego chrześcijanina oraz krótka historia jego cierpienia za wierność Chrystusowi.

17.09.2015. Po raz kolejny przyjechali do nas Goście z Zabrza. Grupa 70 osób, wraz z ks. Piotrem Góreckim wypoczywała dwa tygodnie w Ośrodku „Skowronek” w Głuchołazach. Rok rocznie, stałym punktem programu jest przyjazd do naszej Parafii. Goście najpierw uczestniczą we Mszy św. w naszym kościele, później Koło Gospodyń zaprasza wszystkich Gości na plebanię na kolację, którą same przygotowują.

26.09.2015. Wycieczka do Parku Wodnego w Krakowie. Na wycieczkę do Krakowa jechało 51. dzieci i młodzieży. Główną atrakcją był Park Wodny w Krakowie oraz McDonald’s w drodze powrotnej. 32 ministrantów jechało za darmo, jako podziękowanie za ich służbę przy ołtarzu.

06.09.2015. Dożynki i biesiada obok Remizy Straży Pożarnej. W tym roku plony ziemi były nieco lepsze, niż rok wcześniej. Gdyby nie letnie susze plon ziemi byłby zdecydowanie lepszy. Uroczystym Te Deum Laudamus podziękowano Panu Bogu za to, że w tym roku nie będziemy głodni. Popołudniu przy grillu i wspólnym śpiewie była okazja do wspólnego świętowania.

05.07.2015. W tym roku, 23 maja w katedrze opolskiej biskup Andrzej Czaja udzielił święceń kapłańskich ośmiu absolwentom Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu. Święcenia kapłańskie z naszego dekanatu, z parafii w Nowym Lesie przyjął Neoprezbiter ks. Dominik Paterak. Ks. Dominik przyjął zaproszenie i w naszej parafii wygłosił kazanie, i udzielił błogosławieństwa prymicyjnego o randze błogosławieństwa papieskiego oraz udzielił odpustu zupełnego wszystkim, którzy to błogosławieństwo przyjęli.

10.05.2015. Pierwsza Komunia Święta. Do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej przystąpiło 11. dzieci. Dzieci z tej okazji ufundowały latarnie przy kościele. Koszt wyniósł 1500 zł. Natomiast rodzice tych dzieci od podstaw wykonali skarpę z granitu, przy głównej bramie wejściowej do kościoła, obsadzając ją różanecznikami.

Nabożeństwa majowe 2015. Dzieci i młodzież poznawały historię objawień Matki Bożej z Guadalupe w Meksyku. 12 grudnia 1531 roku na wzgórzu Tepeyac miały miejsce objawienia. Kolorowe obrazki wklejane na planszę, którą dzieci otrzymały w pierwszym dniu nabożeństwa były okazją, by nie opuścić ani jednego nabożeństwa.

Maj 2015. Zakończenie pracy układania chodnika wokół kościoła. Ostatecznie spośród wielu firm na dokończenie budowy chodnika wybrano firmę Almar, P. Dawida Pross z Burgrabic, która zobowiązała się do wykonania zlecenia w ciągu miesiąca. Parafianie bardzo wysoko ocenili jakość wykonanej pracy. Tym samym wokół kościoła całkowicie ukończono układanie chodnika z kostki granitowej oraz dwóch schodów, prowadzących do kościoła. Koszt wyniósł ponad 42 tys. zł.

25.04.2015. Bierzmowanie odbyło się w Parafii w Głuchołazach. Zgromadzonej młodzieży z różnych parafii sakramentu udzielił Bp Rudolf Pierskała. Dojrzale i odpowiedzialnie o swojej wierze w Boga pragną świadczyć nasi młodzi parafianie: Gabriela Grubiak, Cezary Janoszek i Jacek Szul.

Wielki Post 2015. Dzieci otrzymały książeczkę: „Ludzie spod krzyża”. W Wielkim Poście rozważaliśmy, że również nasze drogi krzyżują się z ostatnią drogą Jezusa. Jezus szedł wąskimi uliczkami Jerozolimy. Mijał ludzi. Obojętnych widzów lub agresywnych wrogów. Były też wyjątkowe spotkania. Maryja, Szymon z Cyreny, Weronika, płaczące niewiasty, Dobry Łotr, Jan i Maria Magdalena. Spróbowaliśmy popatrzeć na dramat krzyża ich oczami.
Jezus wciąż idzie uliczkami naszych miast i wiosek, dźwigając swój krzyż. Jedni mijają Go obojętnie, inni przeklinają, a jeszcze inni nawracają się. W tym kontekście przeżyliśmy również Drogę Krzyżową w Wielki Piątek. Ukazaliśmy kilka współczesnych historii ludzi, którzy w Jezusie Ukrzyżowanym odnaleźli nadzieję, siłę, sens, miłość… Ludzie spod krzyża. Ja też jestem jednym z nich. W którym miejscu odnajdę siebie? Jaka jest moja historia?

2014

31.12.2014. Podsumowanie Roku Pańskiego 2014. Należy podziękować najpierw za obecność każdego Parafianina w Kościele, za poczucie przynależności do Kościoła. W tym roku ważnym wydarzeniem były rekolekcje, które przeżywano pod hasłem: „czy jesteś człowiekiem wierzącym”. Wielką radością były nabożeństwa majowe i różańcowe, które codziennie gromadziły więcej niż zwykle parafian. Wielkim przeżyciem były również tegoroczne roraty, które przeżywano ze św. Teresą z Avila. Podziękowanie dla dzieci, które nawet z gorączką przychodziły do kościoła, a frekwencja od początku do końca nie malała. W tym roku było zdecydowanie więcej uczestników na nabożeństwach fatimskich, o czym świadczy ilość próśb i błagań składanych w czasie tych nabożeństw. Niestety, wzrasta w naszej wspólnocie obojętność na Boga, szczególnie wśród młodzieży w wieku od 20. do 30. roku życia oraz starszych, którzy są uwikłani w nałogi, szczególnie alkoholizm. Wielu z nich już się nie spowiada, nie chce również korzystać z dobrodziejstwa Eucharystii. W tym roku ochrzczono 4. dzieci. Odbyły się 4. śluby. Na miejsce wiecznego spoczynku odprowadzono 10. osób. Do sakramentu bierzmowania przystąpiło 8. kandydatów.

11.11.2014. Odpust parafialny. Sumie odpustowej przewodniczył ks. dr Piotr Kuc – Oficjał Sądu Biskupiego w Opolu, który rok wcześniej wygłosił rekolekcje w naszej Parafii. Kaznodzieja w kazaniu pytał o moje zaangażowanie w życie Kościoła, moją ofiarność, moje uczestnictwo nie tylko w niedzielę, ale również na Mszy św. w tygodniu. Suma odpustowa była poprzedzona koncertem organowym, w wykonaniu Tomasza Niestroja, studenta Akademii Muzycznej z Wrocławia. Grając utwory współczesnych kompozytorów Tomasz pokazał, że na tym pięknym instrumencie można zagrać muzykę z każdej epoki. Po Mszy św. kapłani zostali zaproszeni przez Koło Gospodyń na uroczysty obiad na plebani.

16-19.10.2014. Rekolekcje parafialne. Ćwiczeniom duchowym przewodził O. Adam Katysz, ze zgromadzenia Ojców Werbistów. Frekwencja nie była zadowalająca. O Adam w codziennym rozważaniu kończył pytaniem, „czy jesteś jeszcze człowiekiem wierzącym”?

Nabożeństwa różańcowe 2014. Dzieci otrzymały planszę z hasłem i prośbą modlitwy: „Za mamę, za tatę, za rodzinę”. Papież Franciszek prosił wszystkich modlących się o ofiarowanie różańca za małżeństwa i rodziny przeżywające kryzysy. Dzieci chętnie modliły się za rodziców, a rodzice za dzieci.

Październik 2014. Praca przy budowie chodnika wokół kościoła. Wykonano na razie część chodnika z kostki granitowej wokół kościoła. W tym roku pieniędzy wystarczyło na zrobienie tylko pierwszej części założonego celu, mianowicie od strony zachodniej, od głównych drzwi wejściowych do kościoła aż do zakrystii. Wcześniej wykonano prace związane z odprowadzeniem deszczówki z dachu kościoła. W tym celu zbudowano dwie studzienki na placu kościelnym, które są w stanie pomieścić całą wodę spływającą z dachu kościoła. Pracę w większości wykonali Parafianie, natomiast budową chodnika zajęła się firma P. Mroza z Prudnika. Koszt prac wyniósł ponad 16 tys. zł.

27.09.2014. Wyjazd z dziećmi i młodzieżą do Parku Wodnego we Wrocławiu. Wyjazd był zorganizowany przede wszystkim dla ministrantów, jako podziękowanie za ich wierną służbę przy ołtarzu, w ciągu całego roku. W Parafii służy przy ołtarzu 34 ministrantów. Resztę miejsc w autobusie zapełniły dzieci i młodzież z Parafii. Gorące podziękowania były oznaką ich zadowolenia.

18.09.2014. Goście z Zabrza. Ponad 70 osób z Zabrza przyjechało do naszej Parafii, by wraz z ks. Piotrem Góreckim, który jest przyjacielem naszej Parafii i naszymi Parafianami odprawić Mszę św. w naszym kościele. Goście byli mile zaskoczeni naszą gościnnością, ponieważ po Mszy św. Panie z Koła Gospodyń przygotowały dla wszystkich kolację na plebani. Dodatkiem były pajdy chleba ze smalcem, z których nie została ani jedna kruszyna. Miłym zaskoczeniem było, że wszyscy zmieścili się w kuchni i na korytarzu plebani. Przy wspólnym śpiewie i miłych rozmowach Goście poznali historię Starego Lasu.

Wrzesień 2014. Dobiegł końca remont zakrystii. Z początkiem sierpnia remont rozpoczęto od podłogi. Stara, drewniana nie nadawała się już do renowacji z powodu dużych ubytków i znacznego przegnicia. Została więc całkowicie usunięta, ogromne ilości piasku wybrane, następnie ocieplona i zalana betonem. Po ułożeniu płytek wykonano dwa pomieszczenia, nieco ją pomniejszając. Jedno pomieszczenie jest przeznaczone dla ministrantów, drugie dla księdza. Wykonano również dwie duże szafy, w jednej wykorzystując wnękę w ścianie. Zakonserwowano także stary mebel z początku XX w. przed działaniem kornika. Prace remontowe wykonał głównie P. Stefan Jankowicz z pomocą niektórych Parafian. Całkowity koszt remontu wyniósł ponad 15 tys. zł.

07.09.2014. Dożynki parafialne i biesiada przy Grodzisku. Ten rok nie należał do najlepszych. Ciągłe deszcze, zimne lato nie dały wiele powodów do radości dla rolników. Jednak mimo wszystko dziękowaliśmy Bogu w tegorocznych dożynkach za to, co udało się zebrać, ale równocześnie prosiliśmy o lepsze zbiory na rok następny. Głównym tematem tegorocznych dożynek był szacunek dla chleba. Popołudniu, przy wspólnym śpiewie i kiełbaskach z grilla była okazja, by nieco odpocząć po całorocznym trudzie w polu.

10.05.2014. Bierzmowanie odbyło się w Parafii pw. Chrystusa Króla w Nowym Świętowie. Na tę okazję przyjechał Bp Paweł Stobrawa, który zgromadzonej młodzieży udzielił sakramentu Chrześcijańskiej Dojrzałości. Niezatarte znamię Ducha Świętego otrzymali: Natalia Ciastoń, Edyta Jelonek, Krzysztof Krawczyk, Nikola Laskowska, Joanna Michulec, Kamil Nosal, Patryk Wierciński i Bartłomiej Wypychowski.

Wielki Post 2014. Dzieci i młodzież zrobiły w tym roku postanowienie, by swoje oszczędności wrzucić również do skarbonki, które przekażą na cele Caritas Diecezji Opolskiej. Uzbierano i przekazano 850 zł. Na nabożeństwach Gorzkich Żali, w oparciu o Ewangelię św. Mateusza zadawaliśmy pytania dotyczące naszego życia, bycia chrześcijaninem: jak wygląda moje czuwanie z Chrystusem w niedzielnej Eucharystii; czy tęsknię za Chrystusem, czy tęsknię za Kościołem, który założył Jezus Chrystus; czego uczymy jako kapłani, ojcowie, matki; czy mam świadomość tego, że jestem Dzieckiem Bożym. W Wielki Piątek Młodzież wraz ze Wspólnotą Dorosłych Lektorów przygotowała Drogę Krzyżową ze stacjami rozmieszczonymi wzdłuż ulicy naszej wioski. Wyruszyliśmy ze świecami i pochodniami oraz z wielkim krzyżem z kościoła o godz. 21:00 i zatrzymywaliśmy się przy krzyżach, zrobionych przez naszych gimnazjalistów, rozważając Mękę Pańską.

2013

31.12.2013. Podsumowanie Roku Pańskiego 2013. Ten rok oszczędził nam wielkich katastrof, czy anomalii pogodowych. Orkan Ksawery szalejący w grudniu nad Europą, osłabł nad naszym krajem wyrządzając mniejsze szkody. Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem 2013 r. w Kościele było ustąpienie papieża Benedykta XVI. Był to bardzo odważny krok papieża, natomiast wybór papieża Franciszka był ogromnym zaskoczeniem. Wielką radością były nabożeństwa majowe i różańcowe, które codziennie gromadziły więcej niż zwykle parafian. Wielkim przeżyciem były również tegoroczne roraty, które przeżywaliśmy pod hasłem: „uBoga droga”. W tym roku było zdecydowanie więcej uczestników na nabożeństwach fatimskich. Nie pozostaliśmy obojętni na apel Matki Bożej, by w nawróceniu zajrzeć najpierw do swego wnętrza. Prosiliśmy, by te nabożeństwa wydały konkretne owoce dla naszej parafii. Udowodniliśmy, że naprawdę potrafimy się modlić, czego przykładem może być udany przeszczep serca Mateusza Jankowicza. Nikt nie potrafi już zliczyć tych modlitw, które z naszego kościoła płynęły do Pana Boga w jego intencji. Ochrzczono zaledwie 6. dzieci. Odbyły się 3. śluby. Na miejsce wiecznego spoczynku odprowadzono 7. osób. Do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej przystąpiło 12. dzieci, natomiast do Sakramentu Bierzmowania przystąpiło 6. kandydatów.

Pasterka i Jasełka w wykonaniu młodzieży i starszych. Parafianie wyrazili wielki zachwyt nad szopką, która została zrobiona z desek drzew, które zostały w tym roku ścięte z placu kościelnego. Zakupiono nowe figury o wysokości prawie jednego metra. Szopka w tle mnóstwa choinek była inspiracją, by głębiej przeżyć Boże Narodzenie. Godnym uwagi jest fakt, że do tegorocznych jasełek zaangażowali się również dorośli.

Adwent 2013. Jak co roku, w czasie Adwentu, bardzo liczna grupa dzieci uczestniczyła w roratach. Tegoroczne przebiegały pod hasłem „uBoga droga” i przedstawiały wielu świętych i błogosławionych z całego świata, którzy poszli drogą za Panem Jezusem.

11.11.2013. Odpust parafialny. Sumie odpustowej przewodniczył ks. dr Piotr Górecki, z zamiłowania historyk oraz wykładowca historii Kościoła na Uniwersytecie Opolskim. Wygłosił niezwykle wzruszające kazanie o świętym Marcinie w kontekście historycznym oraz ciekawostek dotąd nieznanych. O godz. 11:15 odbył się koncert organowy w wykonaniu Tomasza Niestroja, studenta Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Repertuar obejmował muzykę baroku. Po Mszy św. kapłani zostali zaproszeni na uroczysty obiad odpustowy na plebani.

10-13.10.2013. Rekolekcje parafialne. Ćwiczeniom duchowym przewodził ks. dr Piotr Kuc – oficjał Sądu Biskupiego w Opolu. Ks. Rekolekcjonista zwracał uwagę, że rekolekcje to inny sposób obcowania z Bogiem. Pomagają wyjść z duchowego kryzysu, wypełniają pustkę w sercu. Człowiek uczestniczy w rekolekcjach, żeby coś odszukać (często samego siebie), pomodlić się, w czymś się upewnić. Ludzie nie przychodzą na rekolekcje bez powodu. Czują potrzebę rozmowy z Bogiem, szukają pociechy, oderwania się od zwykłego życia, pośpiechu, telewizji. Parafianie bardzo głęboko przeżyli te dni na ćwiczeniach duchowych, o czym świadczyła bardzo wysoko frekwencja oraz pozytywne opinie wśród wielu Parafian.

Październik 2013. Nabożeństwa różańcowe. Dzieci otrzymały planszę z wizerunkiem Matki Bożej. Nabożeństwa różańcowe były prośbą papieża Franciszka zawartą na plakacie: „Ratujmy świat”. Inspiracją były słowa Matki Bożej: „Odmawiajcie codziennie Różaniec, aby uprosić pokój dla świata. Módlcie się i ofiarujcie za grzeszników. Mówcie często, zwłaszcza gdy będziecie ponosić ofiary: O, Jezu, czynię to z miłości do Ciebie i za nawrócenie grzeszników. Moje Niepokalane Serce będzie Waszą ucieczką i drogą, która zaprowadzi Was do Boga”.

21.09.2013. Wyjazd dzieci i młodzieży do Berlina, do Tropical Islands. Ta wycieczka była wielką radością dla dzieci, młodzieży i starszych. Chętnych było tylu, że musiały jechać 2 autobusy. Na wyjazd zapisało się 92 chętnych. Uczestnicy mieli do dyspozycji jeden z największych europejskich tropikalnych parków. Do najciekawszych atrakcji parku dzieci zaliczyły zadaszony Las Tropikalny, Wodny Świat z laguną i wieżą wodną z licznymi zjeżdżalniami, natomiast dorośli rozkoszowali się piaszczystą plażą pod palmami.

Wrzesień 2013. Prace remontowe. Parafianie wyrazili zachwyt nad tempem prac. Parafianom należy się wielkie podziękowanie, szczególnie tym, którzy w większości charytatywnie udzielali się. Zgodnie z pozwoleniem, jakie parafia otrzymała na placu kościelnym wycięto wszystkie zaniedbane drzewa i krzewy. Usunięto niemal wszystkie stare i zaniedbane pomniki, na które była zgoda właścicieli. Rozwalono stary i mocno zniszczony płot dzielący mały cmentarz od dawnego sadu przy plebani. Firma KENDIK z Nysy wyrównała teren placu kościelnego. Całkowity koszt wyniósł 1500 zł. Między czasie zakopano pozostałości starego płotu oraz stare pomniki na małym cmentarzu. Wymurowano również zniszczony w tym roku płot przy głównej bramie wjazdowej obok posesji Państwa Salamon. Sąsiad, P. Salamon przekazał na ten cel 5 tys. zł. Z tych pieniędzy zakupione zostały cegły, reszta natomiast została zapłacona z pieniędzy parafialnych. Całkowity koszt wyniósł ponad 10 tys. zł. P. Stefan Jankowicz zajął się budową, a praca została wykonana do odpustu parafialnego. Ponadto P. Grzegorz Gorzkowski wykonał następujące prace przy kościele związane z elektryką. Koszt prac wyniósł ponad 6 tys. zł. Wymienił kabel (od plebanii do kościoła na chór) zasilający organy, zamontował nową deskę rozdzielczą na chórze, zamontował nową instalację elektryczną aż do dmuchawy oraz wymienił wszystkie stare przewody elektryczne. Wykonał również nowe oświetlenie stołu gry przy organach oraz klawiatury nożnej, zamontował nowe włączniki przy stole gry, wykonał podświetlenie szafy grającej w organach technologią ledową oraz oświetlenie konfesjonałów, oświetlenie ambony wiszącej, oświetlenie ściany za ołtarzem głównym oraz procesyjną figurę Matki Bożej Fatimskiej. P. Stefan Jankowicz wykonał pracę przy ścianie obok konfesjonałów. Ściana została obita płytami i pomalowana. W toku prac odkryto dwa pomieszczenia za konfesjonałami, które najprawdopodobniej od ukończenia budowy kościoła w 1917 r. były niedostępne. W pomieszczeniach znajdowały się stare mapy kościoła (znajdują się obecnie w archiwum parafialnym w kancelarii), którymi posłużyli się murarze przy rozbudowie kościoła. W konfesjonałach zrobiono drzwi, a pomieszczenia będą wykorzystane jako magazyn. W kościele przykręcono kątownikami wszystkie ławki do podłogi. Do pracy zgłosili się P. Stefan Jankowicz oraz P. Tadeusz Wizimirski.

08.09.2013. Dożynki i biesiada przy Grodzisku. Tegoroczne plony ziemi były wyjątkowo udane. Pogoda od samego początku sprzyjała naszym rolnikom. Na Mszy św. dożynkowej uroczystym Te Deum Laudamus podziękowano Panu Bogu za obfity plon ziemi. Popołudniu natomiast, przy Grodzisku, raz jeszcze zebrali się Rolnicy oraz Parafianie i do późnych godzin wieczornych świętowali dożynki.

12.05.2013. Do pierwszej Komunii Świętej przystąpiło 12. dzieci. Przygotowania do tej uroczystości trwały dwa lata. Tego dnia padał okropny deszcz, jednak dzieci nawet tego nie zauważyły. Tyle radości było w ich sercach. Pamiątką tej uroczystości pozostanie biała kapa, którą dzieci z tej okazji ofiarowały do Kościoła oraz wyremontowany przez ich rodziców mocno zniszczony kamienny płot przy zakrystii.

27.04.2013. W kościele w Głuchołazach odbyło się Bierzmowanie, którego udzielił Bp Paweł Stobrawa. Ze Starego Lasu do bierzmowania przygotowali się: Gabriela Gorzola, Karolina Kwiatkowska, Kamila Matuszak, Patrycja Nawalany, Angelika Niewiadomska i Paweł Szymczak.

03.04.2013. Konwent wielkanocny z udziałem kapłanów naszego dekanatu. W tym roku kapłani dekanatu Głuchołaskiego zebrali się w Starym Lesie i razem z Parafianami wyrazili radość Świąt Wielkiej Nocy. Mszy św. przewodniczył ks. Dziekan Marian Wanke, który podziękował licznie zgromadzonych w kościele Parafianom, a kazanie wygłosił ks. proboszcz Adrian Jańczyk. Po Mszy św. kapłani zostali zaproszeni na uroczystą kolację na plebani.

13.03.2013. Wielkim zaskoczeniem był wybór papieża Franciszka spoza Europy z kontynentu amerykańskiego. Głową Kościoła rzymskokatolickiego został Jorge Mario Bergoglio (ur. 17 grudnia 1936 roku w Buenos Aires). Dnia 13 marca 2013 r. tradycyjny biały dym, obwieszczający światu wybór nowego papieża, pojawił się o godz. 19:06. Ojciec Święty przyjął imię Franciszek. Wybór imienia podyktowany został chęcią zajęcia się problemami biednych i nędzarzy, na wzór św. Franciszka z Asyżu, czym zdobył ogromne uznanie i sympatię wiernych.

12.03.2013. Projekcja filmu „Pasja” Mela Gibsona. W kościele rozstawiono profesjonalny sprzęt. Celem filmu było przygotowanie Parafian do jeszcze głębszego przeżycia Triduum Paschalnego. Film opowiada o ostatnich godzinach z życia Jezusa z Nazaretu: od modlitwy w Ogrodzie Oliwnym, przez męczeńską śmierć, po zmartwychwstanie. Na projekcji filmu zgromadziło się w kościele bardzo dużo Parafian, w tym dzieci i młodzieży.

11.02.2013. Abdykacja papieża Benedykta XVI. Decyzja ogłoszona przed południem 11 lutego 2013 r. w Watykanie przez papieża Benedykta XVI była wielkim wstrząsem dla Parafii. Decyzja była zaskoczeniem, ponieważ współcześnie papieże piastowali urząd aż do śmierci. Benedykt XVI poinformował, że powodem decyzji jest podupadające zdrowie i brak sił. Tego dnia Parafianie licznie zgromadzili się w kościele na modlitwie w int. Benedykta XVI oraz prosili Ducha Świętego o wybór nowego.

17.01.2013. Wielką radością dla całej Parafii był udany przeszczep serca Mateusza Jankowicza. W dniu, kiedy znalazł się dawca dla Mateusza odprawiliśmy błagalną Mszę św., w której uczestniczyło bardzo dużo parafian oraz gości z okolicznych parafii. Mateusz miał 22 lata, a jego serce nie pozwalało mu już dłużej żyć. Swoje dzieciństwo i młodość spędził w szpitalach przeżywając ogromnie wielki ból. Bardzo często dzieci ze szkoły podstawowej wraz z księdzem proboszczem odwiedzali Mateusza. Niezwykłą radością Mateusza był prezent dzieci, które przygotowały duże płótno i każdy uczeń wpisywał sentencje z życzeniami powrotu do zdrowia. Przeszczep serca był udany. Mateusz nie zapomina w modlitwach o dawcy, a jako podziękowanie Panu Bogu wyraził chęć zostania ministrantem.

2012

31.12.2012. Podsumowanie Roku Pańskiego 2012. Na tle spraw codziennych i niecodziennych w życiu naszej parafii rozgrywały się nasze osobiste sprawy. Ochrzczono zaledwie 6 dzieci (w: 2011 – 7; 2010 – 3 dzieci; 2009 – 4 dzieci). Odbyło się 6 ślubów (w: 2011 – 1; 2010 – 1; 2009 – 3). Na miejsce wiecznego spoczynku odprowadzono 5 osób (w: 2011 – 9; 2010 – 1; 2009 – 12). W tym roku nie było I spowiedzi i Komunii Świętej, natomiast do Sakramentu Bierzmowania przystąpiło 11 gimnazjalistów i 1 osoba starsza (w: 2011 – 6; 2010 – 12; 2009 – 5). Tydzień, przed uroczystością Chrystusa Króla odbyło się liczenie wiernych. W niedzielnych Mszach św. uczestniczyło ok. 55% parafian. Rok temu 53%.

24.12.2012. Obchody Świąt Bożego Narodzenia rozpoczęliśmy w tym roku od jasełek zorganizowanych przez młodzież o godz. 23:30. Po przedstawieniu odbyła się uroczysta Msza św. Pasterska w intencji parafian i gości. W pierwszy dzień świąt odbyły się nieszpory kolędowe, na których parafianie licznie uczestniczyli, tak jak w inne dni podczas Bożego Narodzenia. Dekoracją zajęła się Rada Parafialna wraz ks. Proboszczem.

06.12.2012. Do kościoła po Mszy Świętej roratniej zawitał św. Mikołaj. Opowiedział, skąd pochodzi i jak pomagał innym. Dla grzecznych dzieci i młodzieży, przyniósł drobne upominki. Starsi mieszkańcy również dostali słodki podarunek w postaci cukierków.

Grudzień 2012. W tym roku Adwent przypadł w pierwszych miesiącach Roku Wiary, dlatego tegoroczne Roraty były przeżywane ze świadkami wiary, którzy oddali swoje życie Panu Bogu. Za Światłem, czyli za Jezusem „poszli w ciemno”. Uczestnicy Rorat poznawali drogę wiary wielu świętych. Pierwszego dnia Rorat dzieci otrzymały planszę z wizerunkiem Pana Jezusa z Cefalu, na którą wklejały obrazki przedstawiające wizerunki świętych. Roraty odbywały się o godz. 17.00 w dzień powszedni, a w sobotę o godz. 8.00. Dzieci codziennie przychodziły z pięknymi lampionami.

11.11.2012. Odpust ku czci św. Marcina Biskupa. Sumie odpustowej o godz. 12:00 przewodniczył ks. Marcin Wilczek – Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Biskupiej w Opolu. O godz. 11:15 odbył się koncert organowy w wykonaniu Tomasza Niestroja, studenta Akademii Muzycznej w Wrocławiu. Repertuar obejmował muzykę renesansu oraz baroku. Następnie uroczysta Msza Święta przy licznym udziale parafian i gości. Podczas procesji Strażacy nieśli baldachim, Młodzież sztandary, Róże Różańcowe figury. Po Mszy św. księża z dekanatu zostali zaproszeni na uroczysty obiad na plebanii, przygotowany przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich.

25-28.10.2012. Tegoroczne Rekolekcje Parafialne przed parafialnym odpustem ku czci św. Marcina Biskupa przeprowadził ks. dr Piotr Górecki – pracownik Kurii Biskupiej w Gliwicach. Motto rekolekcji było powiązane z rozpoczętym kilka dni wcześniej Rokiem Wiary oraz trzema cnotami teologalnymi: „wiarą, nadzieją i miłością”. Ks. Piotr wygłosił bardzo płomienne kazania czego efektem była stale wzrastająca liczba parafian. Czwartek był związany z „wiarą”, piątek z „nadzieją”, a sobota z „miłością”. Po Mszy św. odbywały się nauki stanowe: w czwartek nauka dla dzieci (I Msza św.) oraz dla rodziców (II Msza św.), natomiast w piątek nauka dla młodzieży. W sobotę ks. Rekolekcjonista odwiedził starszych i chorych parafian oraz odprawił za nich Mszę Świętą. W czasie rekolekcji odmawiano Różaniec, zorganizowano wieczór filmowy dla młodzieży.

21.10.2012. Dzień Papieski. Młodzież przeprowadziła przed kościołem zbiórkę do puszek na Fundusz Nowego Tysiąclecia, wspierający uczącą się młodzież i dzieci pochodzących z ubogich rodzin. Zebrano kwotę 563 zł.

09.10.2012. Zakończono roboty budowlane związane z budową nowego ogrodzenia na cmentarzu. Tym samym dobiegła końca pierwsza poważna inwestycja przeprowadzona przez parafian od przybycia ks. Adriana Jańczyka do parafii. Stan poprzedniego ogrodzenia był bardzo zły. Część przęseł betonowych była przewrócona, część wykrzywiona, w niektórych przęsłach brakowało elementów betonowych. Stan ten powodował, że na teren cmentarza dostawały się zwierzęta, a estetyka ogrodzenia straszyła parafian i gości. W październiku 2011 r. na zebraniu Rady Parafialnej podjęto decyzję o budowie nowego ogrodzenia. Od listopada 2011 r., raz w miesiącu zbierano datek w wysokości 10 zł. od rodziny w celu sfinansowania przedsięwzięcia. Wiele rodzin z swojej własnej woli wspierało tę inwestycję w większej kwocie niż ustalona. 1 listopada 2011 r. na cmentarzu parafialnym Rada Parafialna prowadziła również kwestę do puszek z przeznaczeniem na budowę ogrodzenia. Pierwsze prace przy ogrodzeniu rozpoczęły się już na początku sierpnia. Prace te związane były z demontażem starych elementów i przygotowaniem terenu pod nowy płot. Podczas trzech sobót grupa mężczyzn zdemontowała, pokruszyła i wywiozła stare elementy płotu, które będą wykorzystane przez nadleśnictwo w celu utwardzenia leśnych dróg. Kolejny etap rozpoczął się w październiku. Wycięto krzewy przeszkadzające w pracach budowlanych i rozpoczęto samą budowę ogrodzenia. W liczbach: Za ogrodzenie zapłacono – 25070 zł., natomiast za bramy i furtki na plebanii – 4640 zł.

07.10.2012. Powstała IV Róża Różańcowa św. Anny. Różę tworzą w większości dzieci i młodzież. Uroczystego aktu zaprzysiężenia dokonano na spotkaniu po pierwszej Mszy św. Pozostałe Róże to: 1. Św. Teresy z Lisieux, 2. Św. Faustyny Kowalskiej, 3. Św. Józefa.

05.10.2012. Audycje w Radio „Plus” w programie Puls Regionu. Grupy parafian wraz z ks. proboszczem Adrianem Jańczykiem reprezentowały różne środowiska w Starym Lesie, m. in. Rada Parafialna, Zespół Caritas, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stary Las, Koło Gospodyń Wiejskich, Przedstawiciele Rodzin, Grupa Dorosłych Lektorów, Młodzież i Ministranci. Audycje dotyczyły parafii i jej funkcjonowania wśród dzisiejszego społeczeństwa. Od poniedziałku do piątku w godzinach 11:10 i 17:15 można było usłyszeć osoby, które mówiły o: historii Parafii, atrakcjach w wiosce, życiu parafialnym, funkcjonowaniu Parafialnego Zespołu Caritas oraz zaangażowaniu tutejszej Szkoły Podstawowej w życie Parafii. W piątek odbyła się godzinna audycja na żywo podsumowująca cały tydzień. W audycji poruszono szerzej sprawy dotyczące: historii miejscowości i parafii, działalności Zespołu Caritas, atrakcji i ciekawostek o podłożu historycznym, mieszkańców tutejszej miejscowości, szkoły czy planów na przyszłość. Dla większości osób wizyta w Radio była wielkim przeżyciem.

Październik 2012. Na nabożeństwach różańcowych rozpoczęły się obchody Roku Wiary, który zainicjował papież Benedykt XVI, aby zastanowić się nad treścią naszej wiary i głębiej ją przeżywać. Dzieci w czasie nabożeństw różańcowych otrzymywały za swój udział naklejki z klasztorami klauzurowymi.

26.09.2012. Młodzież z Kępnicy wraz z księdzem Romanem Dyjurem przedstawiła musical pt. Prawdziwa Miłość. Musical był zorganizowany dla Mateusza Jankowicza, przebywającego w szpitalu w oczekiwaniu na przeszczep serca. Parafianie licznie uczestniczyli, szczególnie dzieci i młodzież.

22.09.2012. Wycieczka dla dzieci i młodzieży do Aqua Parku we Wrocławiu. Ministranci jechali za darmo. Dla nich zorganizowano kolektę jako podziękowanie za ich wierną służbę przy ołtarzu. Jechało ok. 50 osób. Oprócz Aqua Parku zwiedzano Wrocław i tradycyjnie odwiedzono McDonald’s.

05.09.2012. Rozpoczęto remont zakrystii. Wymieniono zniszczoną instalację elektryczną, która była zagrożeniem dla kościoła. Wymieniono również okna, podłogę i obniżono sufit. Prace trwały 2 tygodnie. Swoją pomoc podczas remontu zaoferowali również Strażacy oraz Parafianie.

Wakacje 2012. Podczas tegorocznych wakacji organizowano wiele wycieczek dla młodzieży i dzieci. Rowerem podążano nad Jezioro Nyskie, w Góry Opawskie, czy do pobliskiego Lasu Lipowskiego. Trzykrotnie zorganizowano wyjazdy na Paintball do Kępnicy. Wyjazdy te cieszyły się dużą popularnością wśród dzieci, młodzieży, ministrantów i dorosłych. (Paintball to rodzaj gry zespołowej, polegającej na prowadzeniu pozorowanej walki przy użyciu markerów. Trafienie przeciwnika, podczas którego kulka rozbija się, pozostawiając kolorowy ślad – nazywany przez graczy splatem – na ciele, masce bądź markerze zawodnika, powoduje jego eliminację z gry).

07.06.2012. Uroczystość Bożego Ciała połączona była z rocznicą Pierwszej Komunii Świętej. W tym roku zmieniona została trasa procesji. Procesja podążała w kierunku Hajduk Nyskich. Ołtarze znajdowały się: I – na posesji P. Studnickich; II – przy posesji P. Bajor, Kuźma; III – na posesji P. Burakowski, Janik; IV – przy posesji P. Dżugała i Wierciński. Parafianie licznie uczestniczyli w procesji, dzieci sypały kwiaty, był pogodny i upalny dzień. Procesja odbyła się po Mszy św. o godz. 10:30. Obchody Bożego Ciała skłoniły mieszkańców do intensywnych porządków wokół swoich posesji.

31.05.2012. Zjazd 30. kapłanów z rocznika studenckiego ks. proboszcza Adriana Jańczyka. Celem było świętowanie 11. rocznicy święceń kapłańskich. Kapłani z diecezji opolskiej i gliwickiej zagościli już w godzinach rannych i podziwiali piękno tutejszych okolic. Popołudniu, po kawie był przejazd do Nysy, do kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Lasku na modlitwę brewiarzową. Natomiast o godz. 18:00 odbyła się uroczysta Msza św. przy licznym udziale parafian. Ostatnią częścią spotkania była uroczysta kolacja na plebanii, którą przygotowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich.

25.05.2012. Zakończono remont organów. Wymieniona została klawiatura nożna, na nową wykonaną z drzewa dębowego. Wymieniono dmuchawę doprowadzającą sprężone powietrze do piszczałek, również silnik na model cichobieżny oraz naprawiono mocno wyeksploatowane różnego rodzaju podzespoły prowadzące do wnętrza szafy grającej. Koszt remontu wyniósł 15 tys. zł. W ciągu roku, jedna kolekta w miesiącu, była przeznaczana na ten cel.

18.05.2012. Uporządkowano dawny sad przy plebanii. Usunięto darnie, przegrabiono cały teren i przygotowywano ziemię pod zasiew trawy. Parafianie licznie przybyli i pomogli w pracach porządkowych. Przynieśli ze sobą sprzęt potrzebny w tych pracach. Ponadto kilku rolników udostępniło ciągniki z przyczepą. Praca przebiegła nad wyraz szybko i sprawnie. Po kilku godzinach dawny sad został uporządkowany.

Nabożeństwa Fatimskie 2012. 13. maja zainicjowano w naszej Parafii nabożeństwa fatimskie jako odpowiedź na apel Matki Bożej wzywającej do pokuty i nawrócenia. Nabożeństwa odbywały się każdego 13-go dnia miesiąca od maja do października. Msza św. odbywała się o zmroku w kościele parafialnym, a następnie z świecami w ręku parafianie przechodzili w procesji na cmentarz, po drodze odmawiając różaniec fatimski. Figurę Matki Bożej niosły Róże Różańcowe, które uprzednio ją dekorowały. Parafianie brali liczny udział w nabożeństwach.

10.05.2012. Procesja do lasku w kierunku Lasu Lipowskiego. W miejscu dawnej masowej mogiły 72. więźniów oświęcimskich odprawiono Mszę św. Większość parafian nie była świadoma, że ów lasek jest miejscem, w którym więźniowie ponieśli męczeńską śmierć przez rozstrzelenie i na miejscu rozstrzelania zakopani, a dopiero po paru latach od egzekucji ich ciała zostały przeniesione na cmentarz parafialny. Podczas procesyjnego przejścia z kościoła do lasku, odprawiono nabożeństwo majowe, śpiewano pieśni maryjne. Po nabożeństwie odbył się piknik przy ognisku przy wspólnym śpiewie. Każdy uczestnik przyniósł ze sobą kiełbaskę. Przy organizacji tego przedsięwzięcia chętnie pomogła Ochotnicza Straż Pożarna z naszej miejscowości.

Maj 2012. Tegoroczne nabożeństwa majowe były licznie uczęszczane przez dzieci, młodzież i parafian. Podczas nich dzieci otrzymywały w nagrodę za uczestnictwo naklejki przedstawiające ptaki, które w maju sławią Matkę Bożą.

05.05.2012. W sobotę o godzinie 13:30 w kościele w Nowym Lesie odbyło się Bierzmowanie, którego udzielił bp Paweł Stobrawa. Ze Starego Lasu do bierzmowania przygotowali się: Mateusz Dera, Kamila Janiś, Jarosław Krawczyk, Szymon Bryk, Dominika Połap, Adrian Spyrka, Katarzyna Zięcik, Łukasz Pruchnicki, Piotr Laskowski, Karol Szymczak, Szymon Łuczków. Zdjęcia z bierzmowania w naszej galerii zdjęć.

20.04.2012. Gościliśmy młodzież z Kępnicy wraz z Duszpasterzem Młodych ks. Romanem Dyjurem. O godz. 20:30, odbył się Musical o Prawdziwej Miłości przygotowany przez ks. Romana Dyjura i młodzież. Parafianie i goście licznie zawitali na musicalu. Zdjęcia z musicalu można zobaczyć w naszej galerii zdjęć.

Wielkanoc, 08.04.2012. Tegorocznym obchodom świąt Wielkanocnych towarzyszyła duża frekwencja uczestnictwa wśród parafian i gości. Począwszy od spowiedzi zorganizowanej w Wielkim Tygodniu, podczas której można było wybrać jednego z 3 spowiedników. Kontynuując na uczestnictwie w drodze krzyżowej zorganizowanej w Wielki Piątek przez młodzież. Młodzież ustawiła krzyże wzdłuż drogi z kościoła na cmentarz, przygotowała rozważania do każdej stacji, natomiast krzyż niosły poszczególne grupy z parafii. Duża frekwencja była również na Mszy św. rezurekcyjnej o 6:00 w niedzielę. Podczas uroczystej procesji, strażacy nieśli baldachim (pełnili także wartę przy grobie Pana Jezusa), młodzież sztandary, a Róże Różańcowe figury. W tym roku Triduum Paschalne wzbogacone było o komentarz do każdej cześci. Na zakończenie tradycjonalnie ks. Proboszcz składał życzenia parafianom i gościom.

01.04.2012. Dzieci w naszej Parafii pomogły hospicjum w Starych Siołkowicach. Caritas Diecezji Opolskiej zaproponował dzieciom papierowe skarbonki, które miały pomóc w utrwaleniu zwyczaju jałmużny wielkopostnej. Dzieci uczyły się chrześcijańskiego spojrzenia na drugiego człowieka, zwłaszcza najsłabszego i w ciągu 4 tygodni uzbierały kwotę 640 zł.

Wielki Post 2012. Parafianie bardzo licznie uczestniczyli w nabożeństwach wielkopostnych. W piątki o godz. 17:00 sprawowana była Droga krzyżowa, natomiast w niedziele o godz. 14:30 Gorzkie Żale. Rozważano Mękę Pańską przedstawioną w Ewangelii św. Marka.

2011

31.12.2011. Podsumowanie Roku Pańskiego 2011. Mszą św. o godz. 17:00 podsumowano podarowany od Boga czas. W 2011 roku ochrzczono 7 dzieci (2010 – 3 dzieci, 2009 – 4 dzieci). Odbył się tylko 1 ślub. Na miejsce wiecznego spoczynku odprowadzono 9 osób. Do I spowiedzi i Komunii św. z dwóch klas przystąpiło 16 dzieci, zaś Sakrament Bierzmowania przyjęło 6 gimnazjalistów. Tydzień, przed uroczystością Chrystusa Króla odbyło się liczenie wiernych. W niedzielnych Mszach św. uczestniczyło ok. 53% parafian.

27.12.2011. Rozpoczęły się odwiedziny duszpasterskie. Jednym z pierwszych tematów, które pojawiały się niemal we wszystkich 213 rodzinach (parafia liczy 572 wiernych), była sprawa duszpasterstwa w parafii. Wiele rodzin dzieliło się również swoimi trudnościami i problemami. Mówili m.in. że: alkohol zniszczył radość i szczęście w domu, spowodował biedę; trudno dzisiaj wychować dobre dzieci i młodzież, bo wpływ środowiska i mediów jest ogromny; trudno dzisiaj szukać perspektyw rozwoju dla rodziny, dlatego często tak wielu wyjeżdża za granicę w poszukiwaniu pracy, a to niestety rozbija rodziny; w związku problemem bezrobocia tak wiele rodzin przeżywa strach przed utratą pracy, a co za tym idzie – środków do życia. Kolęda trwała do 11 stycznia 2012r.

12.12.2011. Generalny remont parteru na plebanii trwał ponad 6 miesięcy. W całym budynku wymieniono centralne ogrzewanie, wyremontowano także od podstaw wszystkie pokoje na parterze. W pracach tych bardzo licznie i chętnie pomagali parafianie.

11.12.2011. Na Mszy św. o godz. 10:30 nastąpiło zaprzysiężenie nowo wybranej Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Liczy 15 osób. Każdy z nich odczytał następujący tekst: „Ja NN , powołany na członka Parafialnej Rady Duszpasterskiej, przyrzekam wobec Boga, że powierzoną mi funkcję będę wykonywał według najlepszej swej woli, zgodnie z moim sumieniem i z przepisami prawa kościelnego. W szczególności przyrzekam, że w miarę moich sił i z poczuciem odpowiedzialności będę wspomagał księdza Proboszcza w działalności pasterskiej mając na względzie tylko chwałę Bożą i dobro Kościoła. Tak mi dopomóż Bóg! Amen”.

Grudzień 2011. Roraty 2011. Poświęcone były osobie Jana Pawła II – papieża Polaka. Głównym powodem była tegoroczna beatyfikacja i pierwsze liturgiczne wspomnienie błogosławionego papieża. W Roratach życie Karola Wojtyły zostało opowiedziane przez jego Anioła Stróża, którego pamiętnik odczytywała Karolina Gawron, przebrana za papieskiego anioła. Frekwencja dzieci i dorosłych na Mszach świętych, które były sprawowane codziennie o godz. 17:00, a w soboty o godz. 8:00 była bardzo wysoka.

13.11.2011. W naszej Parafii gościliśmy ks. Prefekta Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu, ks. Janusza Podzielnego. Ks. Gość opowiadał o pracy w Seminarium, prosił o modlitwę za kandydatów przygotowujących się do kapłaństwa. Parafia przekazała kolektę na cele WSD w Opolu.

11.11.2011. Odpust parafialny ku czci św. Marcina, Biskupa. Sumie przewodniczył i kazanie o umiłowaniu Kościoła wygłosił ks. Piotr Kutynia, kapłan na studiach doktoranckich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Natomiast o godz. 11:30 wysłuchano koncertu organowego w wykonaniu Tomasza Niestroja, studenta Akademii Muzycznej we Wrocławiu.

30.10.2011. Do Parafialnej Rady Duszpasterskiej wybrano następujące osoby: Ks. prob. Adrian Jańczyk – przewodniczący, Iwona Wiercińska – protokolant, Jan Wójtowicz – organista, Maria Zborowska, Tadeusz Wizimirski, Łukasz Jarmolonek, Stefan Jankowicz, Dominik Bajor, Bogdan Majerski, Stanisław Duda, Jan Kaliński, Zygmunt Kmiecik, Teresa Kmiecik, Mieczysław Szmorąg, Tadeusz Janus, Szymon Łuczków – przedstawiciel młodzieży.

01.10.2011. Na nabożeństwach różańcowych modlimy się za kraje w których chrześcijanie są prześladowani. Giną dlatego, że wierzą w Jezusa Chrystusa. Frekwencja na nabożeństwach nie jest zadowalająca. Bardzo dużo jednak przychodzi dzieci. Otrzymały mapę świata z Małego Gościa Niedzielnego i codziennie wklejają naklejki potwierdzające uczestnictwo na nabożeństwie.

18.09.2011. Uroczyste wprowadzenie ks. Adriana Jańczyka na urząd proboszcza. W czasie nieszporów, o godz. 17:00 nowy ksiądz proboszcz złożył przed Dziekanem dekanatu Głuchołazy ks. Marianem Wanke „wyznanie wiary” i „przysięgę wierności przy objęciu wykonywanego urzędu”. Kazanie wygłosił ks. Prob. Jacek Biernat, z parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Nysie, u którego nowy proboszcz był wikariuszem. Na uroczystości wprowadzenia byli obecni wszyscy kapłani dekanatu oraz licznie zgromadzeni Parafianie ze Starego Lasu, w tym dzieci, młodzież i strażacy ze sztandarami oraz Parafianie z Nysy – z parafii pw. św. Jana Chrzciciela i św. Mikołaja.

16.09.2011. Pierwsze spotkanie z młodzieżą, która przygotowuje się do sakramentu bierzmowania. Zapisano 25 Gimnazjalistów. Młodzież zaproponowała udział w jasełkach przed Bożym Narodzeniem oraz zaprosiła nowego proboszcza na wycieczkę rowerową, by pokazać piękno okolic naszej wioski. Spotkanie było bardzo udane, co potwierdza zapisanie się starszej młodzieży do Liturgicznej Służby Ołtarza.

15.09.2011. Rozpoczęto prace przy elewacji budynku gospodarczego. Został otynkowany dzięki dużemu wsparciu Sołtysa wsi, P. Stanisława Dyby. Planujemy wybudować salkę w tymże budynku, w miejscu którego miała powstać kostnica oraz wyrównać zaniedbany teren na podwórku plebanijnym.

05.09.2011. Spotkanie z Parafialnym Zespołem „Caritas”. Ponad 15 obecnych osób wyraziło chęć współpracy w różnych inicjatywach charytatywnych na rzecz Parafii.

29.08.2011. Spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Rada Parafialna liczy zaledwie 3 członków: P. Maria Zborowska, P. Tadeusz Wizimirski i P. Łukasz Jarmolonek. Ks. Proboszcz kreśli plany związane z posługą w parafii oraz powiększeniu Rady. Radni podkreślają, iż należy koniecznie ożywić duszpasterstwo w parafii, ponieważ w ostatnich latach zostało mocno zaniedbane – szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Podkreślali również, że Parafianie nie mieli możliwości korzystania z codziennej Eucharystii. Ks. Administrator rzadko bywał na plebani. Taki stan utrzymywał się 3 lata, co doprowadziło do stanu, że nie było nawet intencji dla nowego księdza Proboszcza. Obok ważnych spraw duszpasterskich omówiono również sprawy gospodarcze, m. in. remontu plebanii, rozwalonego płotu na cmentarzu i przy kościele.

28.08.2011. Uroczysta niedzielna Eucharystia nowego ks. proboszcza i uroczyste przywitanie przez delegację Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Ks. Proboszcz przedstawił w kazaniu wizję duszpasterstwa oraz zapewnił, że chce być obecny ze swoimi parafianami i pragnie ożywić duszpasterstwo. Prosi wszystkich o zaangażowanie.

25.08.2011. Pierwsza mobilizacja Parafian przy uporządkowaniu terenu wokół plebanii. Ludzie chętnie odpowiedzieli na prośbę nowego księdza Proboszcza i przyszli z własnym sprzętem, by wyciąć dziko rosnące i od lat niepielęgnowane krzewy przy budynku plebanijnym.

24.08.2011. Służbę w Parafii rozpoczyna nowy Proboszcz – Ks. Adrian Jańczyk, dotychczasowy wikariusz w parafii pw. św. Jana Chrzciciela i św. Mikołaja w Nysie. Ustępujący Administrator – Ks. Waldemar Jaskóła został przeniesiony do parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sławięcicach (Kędzierzyn Koźle).