Duszpasterze

Kapłani po 1945 roku w Parafii pw. św. Marcina Biskupa w Starym Lesie

ks. Józef Kądziołka

Urodził się 14 sierpnia 1908 r. w Biegonicach k. Nowego Sącza. Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1943 r. w Krakowie. Po wojnie przybył na Śląsk Opolski i w latach 1945 – 1948 r. pracował w parafii pw. św. Marcina Biskupa w Starym Lesie. Dekretem kurialnym z dn. 10 października 1947 r. został mianowany administratorem parafii św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie oraz proboszczem w Starym Lesie do 1948 r. Podjął trud odbudowy wspaniałej świątyni nyskiej z ruin wojennych. Odbudował również kilka innych kościołów nyskich. Był wyróżniony godnością prałata i radcy duchownego. Zmarł w szpitalu miejskim w Nysie 30 marca 1987 r. Pochowany został w krypcie pod Baptysterium nyskiej świątyni.

ks. Jan Wyrostek

Proboszcz w latach 1948 – 1950.

ks. Tadeusz Skrzetuski

Proboszcz w latach 1950 – 1958

ks. Józef Panic

Proboszcz w latach 1958 – 1976.

ks. Jan Jankowiak

Proboszcz w latach 1976 – 15.06.1980.

ks. Stanisław Skolarus

Proboszcz w latach 16.06.1980 – 27.08.1986.

ks. Edmund Marek

Proboszcz w latach 27.08.1986 – 02.08.1999.

ks. Marek Krzewicki

Proboszcz w latach 02.08.1999 – 25.08.2008.

ks. Waldemar Jaskóła

Administrator w latach 25.08.2008 – 24.08.2011.

ks. Adrian Jańczyk

Proboszcz w latach 24.08.2011 – 23.08.2018.

 

 

 

 

ks. Zbigniew Gielczowski

Proboszcz od 23.08.2018 do 27.08.2019.

 

ks. Andrzej Czekański

Proboszcz od 28.08.2019.