Dziękujemy!!!

Czcigodny Księże Proboszczu!

Rozstania są trudne, gdy nadchodzi chwila pożegnania z osobą bliską sercu. Smutek jaki dziś odczuwamy dowodzi, że dla wszystkich obecnych w tej świątyni jesteś naprawdę kimś wyjątkowym – Proboszczem, Przewodnikiem, Opiekunem, Przyjacielem, Członkiem Naszej Rodziny.

Kiedy patrzymy wstecz na te 7 lat Twojej posługi wśród nas, dostrzegamy, jak wielką wartość mają słowa: Żyj tak, aby ślady Twoich stóp przetrwały Ciebie. Ślady Twojej pracy Księże Proboszczu, dostrzegamy wokół – Kościół, Plac Kościelny, Plebania i jej otoczenie. A ślady Twej działalności duszpasterskiej tkwią głęboko w naszych sercach.

Wystarczy chwila zadumy by je ujrzeć. Gdy zapada wieczór, mrok rozjaśnia blask kościelnej wieży, a płynący w dal dźwięk dzwonów przezywa do kościoła, to owoce Twojej pracy. Kiedy zagubieni zmierzamy do świątyni, by szukać pomocy, padamy na kolana przed ołtarzem, relikwiami, które otoczyłeś tak wielką troską. Kiedy strapieni poszukujemy pocieszenia, powierzamy swe troski Maryi, której kult rozbudowałeś i pielęgnowałeś każdego 13 miesiąca.

Trudno wskazać dziś wszystkie dzieła Twych rąk, ale patrząc na owoce Twej pracy, dostrzegamy miłość, jaką kryje Twoje serce do Boga i ludzi. Twoją pogodę ducha mimo przeciwieństw losu, Twój uśmiech na Twarzy.

Być dobrym to rzecz szlachetna, ale uczyć innych bycia dobrymi to rzecz jeszcze szlachetniejsza. Czcigodny Księże Proboszczu, 7 lat Twojej posługi dowiodło, że jesteś wspaniałym Kapłanem i dobrym człowiekiem. Wielu z Nas podziwia Twoje zaangażowanie, Twoje zawierzenie Bogu i Matce Najświętszej oraz ofiarną służbę każdemu człowiekowi. Twoje zaangażowanie dla ministrantów, lektorów, róż różańcowych, działalność na rzecz wsi i jej mieszkańców. Współpraca z rada sołecką, strażą, szkołą, czy kołem gospodyń wiejskich.

Za dar takiego Kapłaństwa, możemy Ci Księże Proboszczu ofiarować tylko modlitwę i prosić Boga o to, by zasiane przez Ciebie ziarno wydało plony obfite.

Chcielibyśmy powiedzieć znacznie więcej, ale nawet najpiękniejsze słowa nie wyrażą tego co czują dziś nasze serca.

Wdzięczność za wszystko czego swoją osobą dokonałeś wśród nas wyrazimy najprościej modlitwą w Twej intencji, a i Ciebie prosimy, o modlitwę za Nas.

Nie wchodźmy do rzeki zapomnienia – pamiętajmy, my zawsze zachowamy Ciebie w naszej pamięci i sercach jako Naszego Proboszcza.

Na dalszą drogę w służbie Jezusa życzymy Ci Błogosławieństwa Bożego i Łask Ducha Świętego.

WSPÓLNOTA PARAFIALNA STARY LAS