DRODZY PARAFIANIE!

Życzę Wam,

aby Bóg, który wybrał Rodzinę

jako miejsce swego przebywania,

zamieszkał w Waszych rodzinach,

aby darzył Was zdrowiem, radością,

miłością i pokojem oraz życzliwością

wraz z niezachwianą wiarą i nadzieją

w każdym dniu Waszego życiowego

pielgrzymowania z Panem.

Z pamięcią modlitewną przy żłóbku

Wasz Proboszcz ks. Zbigniew Gielczowski