ZACZĄĆ

 

Na ogół wszystkie okresy liturgiczne czy tematyczne tygodnie w Kościele rozpoczynają się w niedzielę. Tymczasem papież Grzegorz Wielki w VI wieku zdecydował, że Wielki Post będzie rozpoczynał się w środę – później nazwaną popielcową. Starożytni chrześcijanie wyłączali z okresu pokuty poprzedzającego święta wielkanocne wszystkie niedziele. Aby Wielki Post trwał symboliczną liczbę dni, musiał się zaczynać w środku tygodnia.

 

Każdy dzień jest dobry

 

Serce człowieka rośnie, gdy widzi, że w tę wyjątkową środę katolicy w Polsce tak masowo uczestniczą w liturgii – wydaje się, że w kościołach jest wtedy nawet więcej ludzi niż na niedzielnej Eucharystii. Może to kwestia pragnienia przemiany życia, rozpoczęcia czegoś na nowo?

 

Rozpoczynanie Wielkiego Postu, czasu refleksji, pokuty i nawrócenia, właśnie w środę jest bardzo wymowne. Często nasze dobre postanowienia, milowe kroki w życiu zaczynamy realizować pierwszego dnia roku, na początku miesiąca albo przynajmniej od poniedziałku. Tymczasem Popielec podpowiada, że każdy dzień jest dobry, żeby wrócić do Boga – także środek tygodnia. Biorę sobie to w tym Wielkim Poście do serca, bo gdy upadnę w mój grzech, z jakichś powodów nie dam rady realizować moich postanowień, odpuszczę chociażby z lenistwa, to następnego dnia mogę wrócić na właściwą ścieżkę. Z pójściem do spowiedzi nie muszę czekać na niedzielną mszę czy pierwszy piątek miesiąca – mogę to zrobić już dziś, niezależnie od tego, czy jest wtorek, czwartek czy sobota, bo każdy dzień jest dobry, by zwrócić się do Pana Boga.

 

Także środowy popiół pokazuje krótkotrwałość naszych dobrych postanowień i przypomina o konieczności ciągłego nawracania się. Nie dość że popiół, czyli coś żywego przemienionego w pył, to jeszcze ze spalonych palm, poświęconych ubiegłego roku w Niedzielę Męki Pańskiej. Gałązki oliwne były rzucane przed wjeżdżającym triumfalnie do miasta Królem Jerozolimy, Królem, którego kilka dni później ukrzyżowano. Tyle są warte moje dobre chęci – tyle co gałązka oliwna z Jerozolimy czy popiół z palmy wielkanocnej. Dlatego nawracać potrzebują się każdego dnia – każdego dnia bardziej kochać Boga i brata, który jest obok mnie.

  (więcej…)

MODLITWA PRZYJACIÓŁ BOGA W STARYM TESTAMENCIE

 

W praktyce nie istnieje modlitwa abstrakcyjna. Zawsze modlą się konkretni ludzie. Ich modlitwa karmi się pobożnością wspólnoty, w której żyją, i ze swej strony ubogaca modlitwę wspólnoty. Stąd w każdej epoce występują razem tak modlitwy wspólnoty jak i jednostek, ale nie są to formy niezależne. Istnieje pomiędzy nimi związek nawet wówczas, gdy wierzący modli się zupełnie sam i w osobistej intencji. Modlitwa oficjalna o charakterze wspólnotowym należy początkowo do funkcji wodza, kapłana lub proroka. W społeczności i religii judaistycznej interes i odpowiedzialność jednostki utożsamiają się prawie całkowicie z interesem i odpowiedzialnością wspólnoty. Dla tego też w starożytnym Izraelu modlitwa prywatna nie pojawia się często. W najstarszych tradycjach modlą się przede wszystkim patriarchowie (por. Rdz 15, 2; 32, 10-13). Wstawiają się za innych jako potężni pośrednicy. Zgodnie z tą samą zasadą późniejsza historia przekazuje modlitwy przywódców: Mojżesza (por. Wj 5, 22n; 32, 11-13), Jozuego (por. Joz 7, 7-9), sędziów (por. Sdz 6, 36n; 16, 28), monarchy (por. 1 Sm 14, 41; 2 Sm 7, 18n) i wodza w epoce monarchii (por. Ezd 9, 6n; 2 Mch 1, 24n). Wstawiającymi się za ludem są kapłani, lewici, prorocy (por. Rdz 20, 7; 1 Krl 17, 20n). Ich modlitwę można nazwać reprezentacyjną.

 

Paralelnie do modlitwy oficjalnej rozwija się modlitwa jednostki, kiedy to wierzący modli się sam za siebie (por. Rdz 24, 12-14), bo odkrywa, że każdy może wzywać Jahwe bez żadnego pośrednictwa. W Psalmach mamy przykłady modlitwy wspólnotowej i prywatnej. Wszystko, co przydarza się jednostce w jej sferze prywatnej, ma reperkusje społeczne. Nie da się też zaprzeczyć, że wiele Psalmów jest bezpośrednim wyrazem osobistej sytuacji i prywatnej pobożności. Ich całkowita anonimowość pozwala je przypisać jakiemukolwiek członkowi narodu.

 

Przedstawimy modlitwę wybranych wielkich postaci biblijnych, wychodząc z założenia, że dany reprezentant ludu niejako ucieleśnia modlitwę wspólnoty, w której żyje.

  (więcej…)

GŁĘBOKI SENS

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

NIEDZIELA – 24.03.2019 –  III Wielkiego Postu

08:00 Za ++ rodziców Annę i Piotra Łagosz, Joachima i Annę Szkarłat, Andrzeja i Jana Łagosz, Helenę i Wojciecha Prusak.

10:30 Za + ojca Franciszka Malazdrewicz w 6 rocznicę śmierci, ++ dziadków Stefanię i Stanisława Malazdrewicz i + Jadwigę Puda.

15:00 Gorzkie Żale.

PONIEDZIAŁEK – 25.03.2019 – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

17:00 Za ++ rodziców Emilię i Alfonsa Meller i ++ rodzin Słomka i Knorr.

 WTOREK – 26.03.2019 –  Dzień powszedni

17:00 Za Filipa Świetlikowskiego w 3 rocznicę urodzin o błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę NMP.

ŚRODA – 27.03.2019 –Dzień powszedni

17:00 Za + Bronisławę Hetko i + sąsiada Andrzeja Łagosz (intencja od sąsiadów).

CZWARTEK – 28.03.2019 – Dzień powszedni

17:00 Za Katarzynę i Przemysława Łuczków o błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę NMP i całą rodzinę.

PIĄTEK – 29.03.2019 – Dzień powszedni

17:00 Droga Krzyżowa.

17:30 Za Alana Merta w 2 rocznicę urodzin i Jolantę Merta w 53 rocznicę urodzin o błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę NMP.

SOBOTA – 30.03.2019 – Dzień powszedni

08:00 Intencja wolna.

NIEDZIELA – 31.03.2019 –  IV Wielkiego Postu

08:00 Za ++ Julię i Stefana Baczyńskiego i Emilię i Teofila Kudzia.

10:30 Za Stanisława Dziergas w 2 rocznicę urodzin o błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę NMP.

15:00 Gorzkie Żale.

  1. Świętujemy dzisiaj III Niedziele Wielkiego Postu.
  2. Zapraszam na Gorzkie Żale o godzinie 15.00.
  3. W zakrystii można nabyć Gościa Niedzielnego.
  4. Do sakramentu pokuty zapraszam od poniedziałku do soboty, pół godziny przed rozpoczęciem Mszy św.
  5. W czasie Wielkiego Postu, Msza Św. szkolna w piątki.
  6. Za pobożny udział w Drodze Krzyżowej pod zwykłymi warunkami można uzyskać odpust zupełny.

  7. Do sprzątania kościoła zapraszam rodziny od Państwa Błażków do Państwa. Bóg zapłać za posprzątanie świątyni.

  8. Bóg zapłać za wszelką pomoc i życzliwość, Błogosławionego tygodnia dla Wszystkich.